...

Vill du arbeta inom personlig assistans?

Att jobba med personlig assistans, just som personlig assistent, är både utvecklande, varierande och utmanande. Det kan stundvis vara ett krävande yrke men man lär sig också otroligt mycket både om sig själv och om andra människor. Det finns flera sätt att få jobb, bland annat genom att söka en fast tjänst eller att arbeta som timvikarie. Nedan kan du läsa mer om hur arbetsmarknaden ser ut, hur man gör för att få jobb och vad som kan öka chanserna till anställning.

Lätt att få jobb inom personlig assistans?

Enligt arbetsförmedlingen råder just nu balans på arbetsmarknaden inom personlig assistans men samtidigt kan man se att det finns en hel del annonser ute. Det gäller både fasta tjänster och vikarietjänster av olika slag och båda delarna kan vara bra alternativ för den som letar efter ett jobb i branschen.

Många påstår att det är lätt att få jobb och jobba inom personlig assistans eftersom det dessvärre är ett yrke med ganska låg status. Att säga att det är lätt är dock fel – inte vem som helst passar att arbeta som personlig assistent och det är viktigt att man har rätt personliga egenskaper för att klara av jobbet. Att hoppa in som timvikarie, vilket ofta behövs på många ställen, kan vara ett bra sätt att prova på och få in en fot. Om man trivs och om brukaren känner sig nöjd finns chans att på sikt få en tjänst.

Öka chanserna för anställning

Vet man att det är inom personlig assistans man vill arbeta, och därmed vill öka sina chanser till en fast anställning kan man alltid utbilda sig. Det finns inga krav på utbildning men däremot kan det vara meriterande, och därmed öka chanserna. Några av dom utbildningar som kan vara till hjälp är:

  • Vård och omsorg (gymnasium)
  • Barn och fritid (gymnasium)
  • Undersköterskeutbildning (eftergymnasial utbildning)

Har man redan gått gymnasiet kan man alltid läsa in kompetensen via vuxenutbildning om man inte vill läsa en eftergymnasial utbildning.

Att arbeta som timvikarie inom personlig assistans kan också vara ett bra alternativ för den som letar efter ett extra jobb under till exempel kvällar och helger. När ordinarie personal är sjuk eller har semester behövs folk för att täcka upp och det kan vara trevlig variation om man har ett annat deltidsarbete.

Få jobb som personlig assistent

Personlig assistans är ett utvecklande, varierande och utmanande yrke som stundvis kan vara krävande. Det finns flera sätt att få jobb, både som fast anställd och som timvikarie. Arbetsmarknaden inom branschen ser ut att vara i balans men det finns ändå ett stort antal annonser ute. För att öka chanserna till anställning kan man utbilda sig inom vård och omsorg eller barn och fritid på gymnasiet eller ta en eftergymnasial undersköterskeutbildning. Att jobba som timvikarie kan också vara ett bra alternativ för den som letar efter ett extrajobb.

Viktig information från artikeln:
– Arbetsmarknaden inom personlig assistans är i balans
– Det finns många annonser ute både för fasta tjänster och vikarietjänster
– Det är inte lätt att få jobb som personlig assistent, man måste ha rätt personliga egenskaper
– Utbildning inom vård och omsorg eller barn och fritid kan öka chanserna till anställning
– Att jobba som timvikarie kan vara ett bra alternativ för den som letar efter ett extrajobb

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.