...

Vad har DHL och WooCommerce gemensamt?

DHL är ett stort internationellt logistikföretag. WooCommerce är ett stort internationellt E-handelssystem. Men vad har de gemensamt? Den sammankopplande länken är ”Woo Pacsoft Unifaun”. Ett plugin som installeras till WooCommerce som sänder över den information som kunderna anger – till Unifauns system. I systemet anger inställningar att fraktsedlar ska skapas till DHL. Kortfattat så går en person in på E-butiken och genomför ett köp varpå fraktsedeln direkt skapas i Unifaun. När sedan inloggning sker till systemet kan utskrifter ske av de färdiga fraktsedlarna. De sätts på paketen och DHL kan genomföra transporten.

Vad krävs för koppling mellan DHL och WooCommerce?

För att skapa denna automatiska koppling, och överföring av information krävs följande:

 • Konto
  Första steget är att skaffa ett företagskonto hos Unifaun. Som ett tillägg ska sedan orderkoppling tecknas. Det är denna tjänst som möjliggör kopplingen mellan WooCommerce och kontot hos Unifaun.
 • WooCommerce som E-handelsplattform
  Det vanligaste publiceringsverktyget i världen är WordPress. Till detta kan ett plugin installeras som heter WooCommerce. Ett plugin som är extremt vanligt hos E-handlare för att skapa en smidig E-handelslösning. Därefter installeras det plugin som skapar denna orderkoppling, dvs Woo Pacsoft Unifaun”. Det kan installeras utan att företaget har ett konto hos Unifaun. Men kopplingen går däremot inte att skapa förrän konto finns samt tilläggstjänsten Orderkoppling.
 • Orderkoppling
  Orderkoppling är en löpande tjänst som kostar ca 200 kr per månad. Detta utan bindningstid över den tid som ingår i det belopp som betalas.

Fördelar med orderkoppling

 • Snabbare
  Det går att välja automatisk eller manuell koppling. Väljs automatisk kommer informationen skickas över och skapa ordrar till DHL på några sekunder. Därmed krävs bara inloggning och utskrift för att ha dem klara inför kommande tillfälle att skicka paketen.
 • Säkrare
  Den information som kunden anger – är den information som kommer att anges på logistikordrarna. Det behöver inte bli något missförstånd eller felaktigheter vid överföring av informationen.
 • Automatisk notifiering
  Ännu en fördel med systemet är att det går att aktivera notifiering. Det betyder att kunden får mail eller sms inför att paketet ska levereras. För företagaren är det även möjligt att välja om allt ska skickas i ett och samma paket eller om vissa produkter ska skickas i separata paket.

 

Enkel koppling mellan DHL och WooCommerce

DHL och WooCommerce är två stora internationella logistik- och E-handelssystem som nu är sammankopplade. För att skapa den automatiska kopplingen krävs ett företagskonto hos Unifaun samt ett plugin som installeras till WooCommerce. Den löpande tjänsten Orderkoppling kostar ca 200 kr per månad. Fördelarna med kopplingen är att det är snabbare, säkrare och att det går att aktivera automatisk notifiering.

Frakt och hantering:
– Företagskonto hos Unifaun
– WooCommerce som E-handelsplattform
– Plugin som kopplar samman DHL och WooCommerce
– Orderkoppling som löpande tjänst
– Automatisk eller manuell koppling
– Automatisk notifiering
– Möjlighet att skicka vissa produkter i separata paket

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.