...

Vilka tjänster erbjuds av byggföretag?

Vilka tjänster erbjuds av byggföretag?

”Byggföretag” kan innebära ganska mycket. Det exakta tjänsteutbudet varierar givetvis mellan olika firmor, men vanligtvis omfattar det tjänster som ombyggnad, tillbyggnad, totalentreprenad, produktion och byggledning.

Informationen i den här texten utgår ifrån byggföretagstockholm.com, ett byggföretag i Stockholm, och tjänsteutbudet är nödvändigtvis inte representativt för byggföretag i allmänhet. Tjänsterna som de erbjuder är som följer:

Om- och tillbyggnad

Om- och tillbyggnader kan se drastiskt olika ut, beroende på förutsättningar och kundens önskemål. Vanligtvis görs det för att öka tillgängligheten i olika miljöer. byggföretagstockholm.com jobbar ofta med detta för kunder som vill utöka platsen i offentliga miljöer.

De tar också upp ett antal exempel på vad ombyggnader och tillbyggnader kan bestå av:

  • Eliminera nivåskillnader i ett våningsplan.
  • Riva mellanväggar för en öppnare planlösning.
  • En ny veranda till en restaurang.

Dessa typer av projekt kan vara känsliga. Det gäller att man tar hänsyn till rådande förutsättningar och arkitektur, och att man hela tiden arbetar i enlighet med de riktlinjer, bestämmelser och lagar som finns i PBL. Vid tillbyggnad måste hänsyn tas till byggnaden och dess utseende som helhet.

Byggledning

Såväl vid större som mindre byggprojekt krävs byggledning – en tjänst som de flesta byggföretag kan hjälpa till med. Samordning och planering måste ske för att projektet ska gå så smidigt till som möjligt. Kontakt mellan beställare, entreprenörer och myndigheter bör vara effektiv för att projektet i sig ska rulla på så bra som det kan.

God byggledning kräver erfarenhet. Det kräver också stor kunskap i olika byggnadstekniska områden. Vidare krävs goda kommunikativa förmågor och kreativitet.

Produktion

Det är inte alla byggföretag som erbjuder produktion som tjänst, men det går att hitta på byggföretagstockholm.com, till exempel. De skriver att de är vana att samarbeta med olika entreprenörer och att de kan vara självgående i sådana sammanhang. De förtydligar att det innebär att de synkroniserar med övriga företagare, samt sköter kontakten med dem, för att projektet ska rulla på så bra som det kan.

De tar upp ett exempel; hyresgästanpassning. De skriver på sin hemsida att de har stor erfarenhet av att anpassa olika typer av hyreslokaler. De tar upp att göra om ett kontor till en lokal som passar för en restaurang som exempel. Som nämnt ovan i texten, varierar utbudet från företag till företag.

Tjänster från Byggföretag Stockholm

Byggföretag Stockholm erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig med ditt byggprojekt. Tjänsterna som de erbjuder är:

• Om- och tillbyggnad
• Byggledning
• Produktion

Vid om- och tillbyggnader är det viktigt att ta hänsyn till rådande förutsättningar och arkitektur samt att hela tiden arbeta i enlighet med de riktlinjer, bestämmelser och lagar som finns i PBL. Byggledning är viktigt vid större som mindre byggprojekt, för att samordning och planering ska ske för att projektet ska gå så smidigt till som möjligt. Produktion är något som inte alla byggföretag erbjuder, men Byggföretag Stockholm erbjuder det och har stor erfarenhet av att anpassa olika typer av hyreslokaler.

Tjänster som erbjuds av ett byggföretag

Byggföretag erbjuder vanligtvis tjänster som ombyggnad, tillbyggnad, totalentreprenad, produktion och byggledning. Byggföretagstockholm.com är ett byggföretag som erbjuder dessa tjänster.

• Ombyggnad och tillbyggnad kan innebära att eliminera nivåskillnader, riva mellanväggar för en öppnare planlösning eller att göra en ny veranda till en restaurang.
• Byggledning krävs för både stora och små byggprojekt. Det kräver erfarenhet, kunskap i byggnadstekniska områden, goda kommunikativa förmågor och kreativitet.
• Produktion är en tjänst som inte alla byggföretag erbjuder, men som byggföretagstockholm.com gör. De samarbetar med olika entreprenörer och kan sköta kontakten med dem för att projektet ska rulla på så bra som det kan. Ett exempel är anpassningar av hyreslokaler.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.