...

Tandläkare – ett bristyrke

Tandläkare – ett bristyrke

I Sverige råder en stor brist på tandläkare och den som väljer att satsa på yrket kan känna sig trygg i framtiden. Behovet av tandvård bland både unga och gamla ökar och tandläkarna är alldeles för få på dom flesta håll i landet. Långa väntetider är ett stort problem på många orter, vilket leder till att folk hinner få ännu sämre tänder innan dom får komma till en mottagning. Att utbilda sig inom området är alltså en bra idé, trots den långa utbildningstiden. På solnadental.se kan de se mer vad det innebär att jobba med tänder.

Akut situation

Bristen på tandläkare i Sverige är det närmaste akut. Enligt Socialstyrelsen finns ett behov att tillsätta över 200 nya för att fylla ut de platser som saknas inom yrket. Många som är verksamma inom området idag är dessutom mellan 55–64 år och många pensionsavgångar står för dörren dom kommande åren.

Sämre tandhälsa

Godis, läsk och socker i alla dess former har gjort att stora problem med tandhälsan krupit längre ner i åldrarna. Det räcker inte alltid med en rutinmässig kontroll utan även väldigt unga människor behöver behandling som ofta sträcker sig över flera besök. Väntetiderna blir längre och tandläkarna färre – och på vissa orter kan man behöva vänta flera år för att få en tid. Dåliga tänder hinner bli ännu sämre och det behövs mer omfattande behandlingar. Bristen på tandläkare leder till en ond cirkel för dom med dålig tandhälsa.

Satsa på utbildning

Är man intresserad av att jobba som tandläkare så finns utbildningen på flera olika platser i landet. Det som avskräcker många är att den är så lång som fem år och finns inte utbildningen där man bor så behöver man såklart flytta. Även om utbildningen är lång jämfört med många andra så är den väl värd att satsa på om man intresserar sig för mun- och tandhälsa. När man är färdig och kan titulera sig som legitimerad tandläkare kommer man troligtvis ha ett bra jobb resten av sitt yrkesverksamma liv, dessutom med möjlighet att tjäna bra.

Att bristen på personal inom tandvård är akut råder det inga större tvivel om. Fler utbildningsplatser har tillkommit och man jobbar med att locka fler till utbildningen men utvecklingen går långsamt och det behövs ännu fler. Även bland tandhygienister- och sköterskor råder brist och det finns många plaster som behöver tillsättas snarast.

Sveriges akuta tandläkartapp

I Sverige råder det en stor brist på tandläkare och den som satsar på att utbilda sig inom området kan känna sig trygg i framtiden. Bristen är det närmaste akut och enligt Socialstyrelsen finns ett behov att tillsätta över 200 nya för att fylla ut de platser som saknas.

Viktig information från artikeln:
– Det finns ett behov att tillsätta över 200 nya tandläkare i Sverige
– Många som är verksamma inom området idag är mellan 55–64 år
– Godis, läsk och socker har gjort att problem med tandhälsan krupit längre ner i åldrarna
– Långa väntetider är ett stort problem på många orter
– Utbildningen är fem år lång
– Efter utbildningen finns goda möjligheter att tjäna bra

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.