...

Läkarintyg högre behörighet i Stockholm

När det är dags att ansöka eller förlänga ett körkort med högre behörighet för lastbil och buss kräver Transportstyrelsen ett läkarintyg. För att kunna utfärda ett sådant läkarintyg behövs en läkarundersökning, ett syntest samt en genomgång av din medicinska historia.

Vad gäller?

Körkortet för buss och lastbil behöver förnyas var femte år efter det att du har fyllt 45 år. Om behörigheten löper ut när du är äldre än 45 år behöver du ett läkarintyg för körkort högre behörighet. Transportstyrelsen kommer skicka ut information när det börjar närma sig ansökan om förlängning av körkortet högre behörighet. För att kunna utfärda läkarintyg högre behörighet i Stockholm behöver läkare vara godkänd av Transportstyrelsen. Blanketten för läkarintyget skickas till din postlåda men den finns också digital för att skapa en smidig och enkel process.

C1 körkort kvalificerar dig för att köra lastbilar som har en maximal vikt på upp till 7 500 kg. Du kan även köra bil som har en totalvikt på 3500 kg men den får inte överstiga 7500 kg.

C1E körkort innebär att samma kvalificeringar som C1 körkortet men du får dessutom koppla på ett eller flera släp, med förutsättning att totalvikten inte överstiger 12000 kg.

C körkort möjliggör att du får köra lastbilar utan någon viktbegränsning. Med det här körkortet får du också köra personbilar som överstiger 3500 kg och inte har någon viktbegränsning. Du får också koppla på en lätt släpvagn som inte överstiger 750 kg.

CE körkort fungerar likadant som ett C körkort förutom att du med detta körkort kan koppla på ett eller flera släp som inte har någon viktbegränsning.

D1 körkort innebär att du kan köra medelstora bussar som högst har 16 passagerare plus själva förarplatsen och bussen ska får inte ha en längd som överstiger 8 meter. Dessutom är det tillåtet att koppla på en lätt släpvagn som inte överstiger 750 kg.

D1E körkort fungerar likadant som D1 körkortet men det är också tillåtet att koppla på ett eller flera släp utan någon viktbegränsning.

D körkort möjliggör rättigheten att köra buss oberoende på hus många sittplatser som finns eller hur lång den är. Dessutom är det tillåtet att koppla på en lätt släpvagn som inte överstiger 750 kg.

DE körkort fungerar likadant som D körkortet förutom att du även får koppla på en släpvagn utan någon viktbegränsning.

Ansökning om körkort högre behörighet

För att ansöka eller förlänga ett körkort med högre behörighet för lastbil och buss kräver Transportstyrelsen ett läkarintyg. För att kunna utfärda ett sådant läkarintyg krävs en läkarundersökning, ett syntest samt en genomgång av din medicinska historia. Körkortet ska förnyas var femte år efter det att du har fyllt 45 år, och om behörigheten löper ut när du är äldre än 45 år behöver du ett läkarintyg för körkort högre behörighet.

Transportstyrelsen skickar ut information när det börjar närma sig ansökan om förlängning av körkortet högre behörighet. För att kunna utfärda läkarintyg högre behörighet i Stockholm behöver läkare vara godkänd av Transportstyrelsen. Blanketten för läkarintyget skickas till din postlåda men den finns också digital för att skapa en smidig och enkel process.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.