...

Vilka sensorer behöver ditt hemlarm?

Vilka sensorer behöver ditt hemlarm?

Sensorer är de delar av ett hemlarm som ”mäter av” och ”känner av” när larmet ska aktiveras. Ett exempel är hur en brandvarnare har sensorer som känner av rök och värme. När nivån är tillräckligt hög aktiveras larmet. Vilka sensorer behöver du?

  • Sensorer för glaskross

Dessa sensorer aktiveras vid ljudet av krossat glas. Därmed kan larmet aktiveras redan innan inbrottstjuven tagit sig in i bostaden.

  • Brytsensorer för dörr

Brytsensorer för dörr kan anses vara ”grunden” i ett hemlarm. Det vanligaste är magnetkontakter som, när de bryts, aktiverar larmet.

  • Rörelsesensorer

Rörelsesensorer som läser av om någon är inomhus är den andra mycket vanliga delen inom ett hemlarm. Men det finns även alternativ på rörelsesensorer. Ett exempel är så kallade gardinsensorer. De söker inte av ett helt rum skapar istället en ”gardin” av sensorer. Kan exempelvis sättas upp precis utanför en dörr eller om en del av en lokal behöver larmas.

Rörelsesensorer som är tänkta att skydda ett helt rum finns även med husdjursanpassning. Djuret kan röra sig fritt i bostaden utan att larmet aktiveras. Det finns i dessa fall en gräns för hur stor djuret får vara för att inte larmet ändå ska larma.

  • Vatten- och fuktsensorer

Vatten- och fuktsensorer kan användas för att tidigt upptäcka eventuella vattenskador. De läggs exempelvis i skåpet under diskhon i köket. En plats där relativt många vattenskador startar. Skulle ett rör läcka skulle sensorn bli fuktig och därmed aktivera larmet.

  • Värme- och röksensorer

Brandlarmen är uppbyggda av röksensorer och/eller värmesensorer. De mer avancerade larmen är även seriekopplade vilket gör att alla larm aktiveras oavsett vilket larmdel som upptäckte branden.

Boka tid med specialist på hemlarm

Har du aldrig haft hemlarm förr kan det vara svårt att veta vilka sensorer som behövs. Den enklaste lösningen är att kontakta ett larmbolag och be dem komma hem till dig för en gratis inspektion. De flesta larmbolag gör dessa inspektioner gratis och kommer då med förslag på olika säkerhetslösningar varpå de även kan ge ett prisförslag.

Ta gärna kontakt med 2 eller 3 bolag och titta inte enbart på installationskostnaden utan även den eventuella månadskostnad som uppstår. Men framförallt är det viktigt att välja ett larm som ger rätt trygghet och flexibilitet. Det som främst skiljer sig i pris är hemlarm utan eller med väktarutryckning.

Sensorer för hemlarm

I denna artikel har vi gått igenom vilka sensorer som finns för hemlarm. För att få den bästa tryggheten rekommenderas att man bokar tid med ett larmbolag för en inspektion och får ett skräddarsytt förslag.

Viktig information från artikeln:

– Sensorer för glaskross
– Brytsensorer för dörr
– Rörelsesensorer
– Vatten- och fuktsensorer
– Värme- och röksensorer
– Boka tid med specialist på hemlarm
– Jämför pris på installation och månadskostnad
– Välj ett larm som ger rätt trygghet och flexibilitet

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.