...

Var har du varit?

De som tycker om att resa brukar på något sätt ha kontroll på vilka länder eller städer de har besökt. Vissa har som mål att besöka så många huvudstäder som möjligt medan andra har som mål att pricka av så många länder de hinner under livet. Men hur ska man på bästa sätt ha koll på var man varit. Det går att skriva upp allt på en lista. Men det är den tråkiga vägen att gå. För de som vill göra det lite mer estetiskt finns Scratchmap. En karta som fungerar som en trisslott. Inget syns på kartan förrän du bestämmer dig för att skrapa och göra städer, länder och världsdelar synliga.

Så fungerar Scratchmap

Den som beställer en Scratchmap får en karta som är ca 58*82cm (Scratch Map Original) vilken är ihoprullad. Men någon karta syns inte när den rullas ut på bordet. Orsaken är att det på kartan ligger ett tunt lager av skyddsfärg. Likt en trisslott får man sedan skrapa var man vill för att få fram de ställen man besökt. Därmed kan man lätt se var man har varit men också vilka världsdelar som dominerar m.m. Svårigheten blir att inte skrapa trots att man inte varit på platsen. Eller så skrapar man och blir därmed tvungen att åka dit…

Populär souvenir

Uppenbarligen är detta en mycket uppskattad ”onödig” pryl. Hos en av återförsäljarna, Cool Stuff, har produkten fått 4390 Gilla-markeringar på Facebook och det genomsnittliga betyg som getts av de som recenserat produkten var 2015 på 4,6 av 5 möjliga. Kanske är det dess popularitet som gjort att det idag finns flera varianter på denna skrapkarta. Bland annat finns Scratch Map Deluxe samt Scratch Map Äventyr. Äventyrskartan har 283 olika punkter i världen markerade som är kända för sina äventyr som går att uppleva på plats. Skapa eller Skrapa din karta utifrån var du varit.

Skrapa din resa med Scratchmap!

Scratchmap är ett enkelt och estetiskt sätt att hålla koll på de städer och länder man besökt. Varje karta är ca 58*82cm och är täckt av ett skyddslager som gör att ingenting syns förrän man skrapar det man vill se. Genom att skrapa kartan får man en tydlig överblick över var man varit och vilka världsdelar som dominerar. Det finns även flera varianter av produkten som Scratch Map Deluxe och Scratch Map Äventyr.

Viktig information:
– Scratchmap är ett estetiskt sätt att hålla koll på de städer och länder man besökt
– Varje karta är ca 58*82cm
– Kartan är täckt av ett skyddslager som gör att ingenting syns förrän man skrapar det man vill se
– Genom att skrapa kartan får man en tydlig överblick över var man varit
– Det finns flera varianter av produkten, som Scratch Map Deluxe och Scratch Map Äventyr

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.