...

Olika vägar till jägarexamen

Idag finns det ett flertal olika vägar att välja mellan för den som vill ta jägarexamen och därmed få rätten att ansöka om vapenlicens på jaktvapen. Allt från de korta intensivkurserna till kvällskurser som sträcker sig över flera månader. Vilken väg man ska välja beror främst på hur man lättast tar till sig kunskap. De vanligaste vägarna är:

Intensivkurs

Dessa brukar vara två till fyra dagar och deltagarna bor oftast på en kursgård för att maximera tiden för undervisning. Under dessa dagar är det både teorilektioner och skytteträning. Allt för att deltagarna ska klara av de olika proven i slutet av den sista dagen. Intensivkurs rekommenderas till de som har en viss vana eller kunskap inom området. Att man ska kunna lära sig allt på tre dagar, utan någon som helst förkunskap, kan vara lite väl positivt tänkt.

Längre kurser

Studiefrämjandet är den organisation som är störst gällande utbud av kurser i jägareexamen i kursformat som sträcker sig över en längre tid. Men utöver dem finns även ABF och privata företag. Här träffas man exempelvis en kväll i veckan för att lära sig teori och praktik. Fördelen är att man här har tid på sig att lära sig allt. Mellan gångerna går det att ”smälta” kunskapen och det är ingen fara om man skulle missa ett tillfälle på grund av sjukdom eller liknande.

 
E-jakt (enbart teori) – Jägarförbundet har tagit fram ett utbildningsprogram som går att genomföra på internet. Detta är då enbart gällande den teori som man behöver kunna. Bra för de som har studiemotivation att studera på egen hand och inte vill binda upp sig till vissa tider.
Jägarexamen (app) – I likhet med E-jakt är appen Jägarexamen en flexibel lösning när teorikunskapen ska tränas in. Appen är till och med än mer flexibel än onlinekursen då de flesta har med sig telefonen var de än är.

Välj rätt väg för att ta jägarexamen

För att ta jägarexamen finns det ett flertal olika vägar att välja mellan. Vilken väg som passar bäst beror på hur man lättast tar till sig kunskap. Här följer en översikt över de vanligaste vägarna:

• Intensivkurs – två till fyra dagar med både teori- och skytteträning. Rekommenderas till de som har en viss vana eller kunskap inom området.
• Längre kurser – här träffas man exempelvis en kväll i veckan för att lära sig teori och praktik. Fördelen är att man här har tid på sig att lära sig allt.
• E-jakt (enbart teori) – ett utbildningsprogram som går att genomföra på internet.
• Jägarexamen (app) – en flexibel lösning när teorikunskapen ska tränas in. Appen är till och med än mer flexibel än onlinekursen då de flesta har med sig telefonen var de än är.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.