...

Om fastighetsboxar

Fastighetsbox.se är ett svenskt företag som grundades 2009. Precis som namnet antyder arbetar företaget inom fastighetsboxbranschen där dom säljer fastighetsboxar och tillbehör för dessa. Företaget är störst i landet på postboxar men trots det arbetar enbart en liten skara av anställda med olika uppgifter. Bland annat läggs ett stort fokus på att arbeta med klimatsmarta lösningar och hög personlig service för kunderna. Läs mer om företaget och dess produkter nedan.

Mer om fastighetsboxar

Fastighetsbox.se är som sagt ett svenskt företag som funnits i branschen sedan 2009. Företaget säljer fastighetsboxar och tillbehör av hög kvalitet och till låga priser. Företaget står själva för tillverkningen av flera av produkterna i utbudet, varav många av dessa tillverkas i Sverige. Övrig tillverkning sker i Europa för att säkerställa kvalitet och samtidigt hålla nere onödigt långa transporter.

I utbudet finner man, som tidigare nämnt, olika typer av fastighetsboxar och olika typer av tillbehör till dessa. Boxarna finns till exempel i olika storlekar och färger och används idag av bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, kommuner företag, föreningar och andra som vill ta emot sin post på ett smidigt och effektivt sätt.

Söker er BRF en fastighetsbox till trapphuset?

Anställda

På hemsidan fastighetsbox.se finns smått och gott att läsa om företaget, bland annat en kort presentation av dom anställda och deras arbetsuppgifter. I nuläget jobbar en liten skara om 7 personer på företaget, inom följande områden:

  • Sälj och offert
  • Logistik och order
  • Kundtjänst
  • Inköp
  • Administration

Arbete med klimat, – och miljöpåverkan

På hemsidan finns även en hel del att läsa kring hur företaget arbetar med miljö, – och klimatfrågor. En av åtgärderna är som sagt att den produktion som inte kan ske i Sverige sker i Europa, där miljöarbetet är starkare än till exempel i Asien.

Andra åtgärder som företaget gör för miljön och klimatet är att ungefär 96% av allt packmaterial återanvänds och det som inte kan användas igen källsorteras och återvinns. Företaget har ett mer eller mindre pappersfritt kontor och i stället för tryckta kataloger presenteras utbudet och annan information endast på fastighetsbox.se.

Många av produkterna skickas direkt från fabrikerna för att undvika onödiga frakter, den mesta av faktureringen sker digitalt och genom stora inköp i stället för små kan leveranserna hållas nere.

All information i texten är hämtad från fastighetsbox.se, där hela produktutbudet och mer information om företaget finns att hitta.

Fastighetsbox.se – Sveriges ledande leverantör av fastighetsboxar

Fastighetsbox.se är ett svenskt företag som grundades 2009 och som säljer fastighetsboxar och tillbehör för dessa. Företaget är störst i landet på postboxar och lägger stort fokus på att arbeta med klimatsmarta lösningar och hög personlig service. Företaget tillverkar flera av produkterna i utbudet själva, varav många är tillverkade i Sverige. Övrig tillverkning sker i Europa för att säkerställa kvalitet.

Produkterna finns i olika storlekar, färger och används idag av bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, kommuner, företag, föreningar och andra som vill ta emot sin post på ett smidigt och effektivt sätt. Företaget arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor och har till exempel en pappersfri miljö och använder återvunnet material. I nuläget jobbar en liten skara om 7 personer med olika arbetsuppgifter inom företaget.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.