En ozongenerator renar luften med hjälp av ozon

En ozongenerator har till uppgift att producera ozon. Denna gas förs ut i luften där den sedan eliminerar de ämnen som sprider dålig lukt i ditt hem. Dessa maskiner kan även användas på företag, såsom i barer och andra verksamheter. Det finns heller inget som slår de ozonproducerande maskinerna på fingrarna när det kommer till att eliminera dålig lukt efter exempelvis en brand!

Värt att notera när du använder dig av en ozongenerator är att inte vistas i utrymmet under den tid som behandlingen pågår. Du bör även avlägsna eventuella husdjur och andra levande ting från rummet innan du startar en behandling. Detta då det ozon som skapas och släpps ut i luften är skadligt, även om detta görs i mindre mängder. Men så fort som inom ett par timmar efter avslutat behandling har ozonet försvunnit och luften är då säker att andas in igen.

Så fungerar en ozongenerator

En ozongenerator fungerar på detta sätt:

  • Maskinen genererar ozon, en gas som består av tre syremolekyler.
  • Ozonet släpps ut i luften och börjar där att interagera med vissa luftburna ämnen. Dessa ämnen förändras på en molekylärnivå.
  • I och med att de ämnen som orsakar dålig lukt förändras elimineras även den dåliga lukten.
  • Ett par timmar efter avslutad behandling är luften säker att andas in igen. Du kommer även märka att luften känns renare och fräschare samt att den dåliga lukten är försvunnen!

Syftet med att använda en sådan maskin är alltså just att rena luften. Det hela fungerar genom att det ozon som genereras kommer i kontakt med organiskt material i luften. Maskinen ser helt enkelt till att rensa bort de otrevliga dofter som kan förekomma i till exempel din bostad. Luften blir då luktlös och trevlig att andas in igen.

Faktum är att denna lösning är helt naturlig då ozon är en gas som förekommer ute i naturen. Dessa väldigt reaktiva syremolekyler kommer i kontakt med atmosfären i form av fria radikaler i samband med att solljuset skiner på dem. Molekylerna kommer i kontakt med bakterier och andra organiska ämnen när luften har en tillräcklig fuktighet. Detta kan dock inte ske naturligt när luften är torr och därför kan du behöva en maskin som skapar denna effekt!

Frisk luft med en ozongenerator

En ozongenerator har till uppgift att producera ozon för att eliminera dåliga lukter i hemmet eller företaget. Det ozon som skapas är skadligt, även om det släpps ut i mindre mängder. Personer och husdjur bör därför inte vistas i utrymmet under behandlingens gång.

Viktig information från artikeln:
– Ozon är en gas som består av tre syremolekyler.
– Ozon reagerar med vissa luftburna ämnen som ger dålig lukt.
– Ozon är skadligt för personer och husdjur, så de bör inte vistas i utrymme under behandlingen.
– Ozonet försvinner inom ett par timmar efter att behandlingen är klar, och luften är då säker att andas in igen.
– Ozon förekommer naturligt när luften har tillräcklig fuktighet.