...

Jobba som hyrläkare i Norge via ett bemanningsföretag

Idag finns det flera olika bemanningsföretag som specialiserar sig på uthyrning av kompetent vårdpersonal. Det innebär att det finns goda möjligheter för dig som vill att arbeta som hyrläkare i Norge via ett bemanningsbolag. Detta förutsätter förstås att du har den utbildning och kompetens som krävs för jobbet. Men förutsatt att du har detta ligger vägen för en karriär i vårt västra grannland öppen!

Men varför skulle du då vilja jobba som hyrläkare i Norge? Vilka är fördelarna med att göra detta? Läs vidare så ska vi belysa fördelarna!

Fördelarna med att arbeta som hyrläkare i Norge

Som du kanske känner till har läkare från Sverige ett bra rykte i Norge. Detta kan härledas till att majoriteten av de bemanningsläkare som vi har exporterat är lojala medarbetare med mycket kompetens. Anledningen till detta är att många bemanningsföretag är noggranna vid urvalet av kandidater och bara väljer ut konsulter med en hög kompetensnivå.

Om vi då ska diskutera fördelarna med att arbeta som hyrläkare i Norge kan vi nämna dessa saker:

 • Stor flexibilitet
  De bemanningsbolag som genom undersökningar har frågat sina anställda vad som tilltalar med detta karriärval har kommit fram till en och samma sak: flexibiliteten är väldigt viktig. De läkare som arbetar som hyrläkare i Norge via ett bemanningsföretag uppskattar alltså den stora flexibilitet och den frihet som kommer med denna anställning. De får stor kontroll över sina arbetstider och kan minska administrationen till förmån för mer arbete i kärnverksamheten.
 • Hög ersättning
  En annan fördel som många läkare nämner är ersättningsnivån. Det är ingen hemlighet att våra svenska bemanningsbolag generellt sett erbjuder högre ersättning än vad till exempel regioner och andra vårdgivare gör.
 • Uppskattning från arbetsgivaren
  Ytterligare en anledning att arbeta som hyrläkare har att göra med uppskattning. De norska uppdragsgivarna uppskattar sina svenska läkare väldigt mycket. De är helt enkelt väldigt glada för att du vill kommer över och göra ett bra jobb på den norska sidan.
 • Varierande arbetsuppgifter
  Som vi redan har nämnt kommer du kunna arbeta mer kliniskt till följd av den minskade arbetsbördan. Du kan också räkna med att få utföra mer varierande arbetsuppgifter.

Att jobba som hyrläkare i Norge – Fördelar och möjligheter

Idag finns det möjligheten att jobba som hyrläkare i Norge via ett bemanningsföretag. Fördelarna med detta är många, vilket vi ska belysa nedan.

• Stor flexibilitet – Få stor kontroll över arbetstider och minska administrationen.
• Hög ersättning – Bemanningsbolag erbjuder högre ersättning än vad vårdgivare gör.
• Uppskattning från arbetsgivaren – Norska uppdragsgivare uppskattar svenska läkare.
• Varierande arbetsuppgifter – Få utföra mer varierande arbetsuppgifter.

Att jobba som hyrläkare i Norge är ett bra val för den som vill ha en flexibel och välbetald anställning med stor uppskattning från arbetsgivaren. Det är också ett bra sätt att få utföra mer varierande arbetsuppgifter och få mer klinisk erfarenhet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.