...

Funktioner för företagaren som vill ha koll på säkerheten

Funktioner för företagaren som vill ha koll på säkerheten

Det finns ett flertal stora larmbolag i Sverige, varav i princip samtliga har särskilda lösningar för företagare. Securas Direct är ett exempel på en aktör som har satsat mycket på den kundgruppen genom välutvecklade företagslarm. De erbjuder ett flertal funktioner i deras paket. Men vad är det egentligen en företagare som är mån om säkerheten kan vilja önska? Det som Securitas direct erbjuder med sina företagslarm täcker säkerligen det mesta av det.

Inloggning och ”Mina sidor”

Genom att kunna logga in och överblicka funktionerna kan man känna sig lite lugnare. Det är inte bara larmbolaget som har koll på säkerheten – utan även abonnenten.

App

Genom att ha en app kan man kontrollera säkerheten smidigt från distans. Till exempel kan man slå av och på larmet, se när någon på företaget larmar på och av samt styra kamerorna live. En annan fördel är att man kan följa kundflödet i lokalerna – vilket kan vara av intresse, men då främst av andra skäl än säkerheten.

Inbrottslarm

Är man företagare i en utsatt bransch kan det vara extra viktigt med ett bra inbrottslarm. Dekaler från välkända larmbolag kan bara det vara avskräckande. Ett seriöst bolag anpassar inbrottslarmet efter just dina företagslokaler.

Överfallslarm

Något som är aktuellt för många företagare att titta på är överfallslarm. Ingen bör känna sig otrygg på jobbet, och ett överfallslarm är något som kan motverka den känslan, om den skulle infinna sig. Det här är vanligt i butiker som säljer små produkter av högt värde – till exempel klockor och smycken. När ett sådant larm aktiveras får polis och väktare information om situationen omedelbart.

”Svinnkamera”

Stora summor pengar försvinner från företag varje år, utan att det går att spåra vart de har tagit vägen. En kamera som placeras strategiskt kan hjälpa dig att lösa problemet, om även du är drabbat. Förslagsvis är den ansluten till en larmcentral som kan granska händelserna som sker.

Kameraövervakning

Kameran är en viktig del av ett gott företagslarm. Det är ett oslagbart verktyg för den företagare som vill skydda personal och egendom. Dessutom kan det öka chansen för att gärningsmannen tas fast och kan dömas efteråt. Dessutom är blotta åsynen av en kamera något som givetvis är avskräckande för den som planerar ett brott mot ditt företag.

Säkra företagslarm från Securitas Direct

Företagslarm från Securitas Direct är ett säkert sätt att skydda sin personal och egendom. De erbjuder en mängd olika lösningar som är anpassade för företagare. Paketet innehåller inloggning och ”Mina Sidor”, app, inbrottslarm, överfallslarm, svinnkamera och kameraövervakning.

• Inloggning och ”Mina sidor”
• App
• Inbrottslarm
• Överfallslarm
• Svinnkamera
• Kameraövervakning

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.