...

Behöver du vaccinera dig i Stockholm?

Du som behöver vaccin har många olika ställen för vaccination att välja på i Stockholm. De allra flesta mottagningar är mycket professionella och kan hjälpa dig att svara på dina eventuella frågor. Här kommer några vanliga frågor och svar när det gäller vaccination i Stockholm.

Många undrar om man måste vaccinera sig? Svaret på den frågan är att om du är mån om din och andras hälsa så är det en bra idé att vaccinera sig. Alla som växer upp i Sverige erbjuds de grundskydd som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Genom att ta alla de vaccinationer som ingår där får du skydd mot nio allvarliga sjukdomar. Du som ska utomlands bör se till att du är skyddad mot de sjukdomar som förekommer i det område du ska till. Det kan skilja sig ganska mycket beroende på hur din resa ser ut. Ska du enbart vistas i ett litet specifikt område under kort tid ställer det inte samma krav på vaccination som om du ska resa över stora delar under en längre period. Om du ska bosätta dig i ett land eller arbeta under särskilda förhållanden till exempel på landsbygden eller i regnskogen så kan det ställa särskilda krav på vaccination. Rådfråga person på din mottagning för vaccination i Stockholm så hjälper de dig.

När kan man inte vaccinera sig?

Många undrar när det är lämpligt att skjuta upp en vaccination. Svaret på den frågan varierar beroende på vilka problem du har. Om du är förkyld så går de oftast bra att vaccinera sig. Om du har feber så kan det vara bra att undvika en vaccination men om du har lättare feber och orkar ta dig till mottagningen för vaccination i Stockholm så är det oftast ok att även vaccinera dig. Rådfråga din vaccinmottagning. Du som äter antibiotika kan vacciner dig, inga problem. Många undrar om vaccination i samband med graviditet och amning. Du som är gravid, vill bli gravid eller ammar bör alltid rådfråga personal på din mottagning för vaccination i Stockholm, men generellt så är det enbart ett fåtal vaccin som innebär restriktioner på detta område.

Om vaccinationer är intressant finns information via medical.se.

Vaccination i Stockholm – viktiga frågor och svar

Vaccination är ett viktigt verktyg för att förebygga sjukdomar och förbättra hälsan för samhället. Stockholm erbjuder många mottagningar för vaccination, varav de allra flesta är mycket professionella. För att lära dig mer om vaccination i Stockholm presenterar vi några vanliga frågor och svar här nedan.

• Måste jag vaccinera mig?
Ja, om du är mån om din egen och andras hälsa är det en bra idé att vaccinera dig. Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder skydd mot nio allvarliga sjukdomar.

• När kan man inte vaccinera sig?
Om du är förkyld är det oftast ok att vaccinera sig, men om du har feber är det bättre att skjuta upp vaccinationen. Rådfråga din vaccinmottagning. Det är även viktigt att ta hänsyn till om man äter antibiotika eller är gravid, ammar eller planerar att bli gravid.

• Var kan man hitta information om vaccinationer?
Information om vaccinationer kan hittas på medical.se.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.