...

VBA-programmering i Excel

Excel har stöd för programmering via Microsofts Visual Basic for Applications (VBA), vilket är en så kallad dialekt av programmeringsspråket Visual Basic. Programmering med VBA möjliggör manipulation av av kalkylblad på ett sätt som annars vore besvärligt eller helt omöjligt med vanliga kalkylmetoder. Programmerare kan skriva kod med hjälp av Visual Basic Editor (VBE), som har ett fönster där man kan skriva och felsöka kod. Användaren kan implementera numeriska metoder och automatisera uppgifter som till exempel formatering eller organisering av data i VBA, och styra beräkningen att rapportera tillbaka önskat resultat direkt till kalkylbladet.

VBA-programmering och makron

Ett enkelt och vanligt förekommande sätt att generera VBA-kod är att använda inspelningsfunktionen för makro. Denna funktion registrerar de åtgärder som användaren utför i Excel och genererar sedan VBA-kod i form av ett makro. På så vis kan dessa åtgärder sedan återupprepas automatiskt genom att makrot körs. Dessa makron kan också kopplas så de triggas av till exempel ett kortkommando eller en kommandoknapp. Makrot kan då startas med hjälp av någon av dessa kommandon eller knappar, alternativt via gränssnittets verktygsalternativ. Den VBA-kod som genereras kan dessutom redigeras i Visual Basic Editor.

En del funktioner kan inte spelas in utan måste föras in för hand i VBA-modulen av programmeraren. Avancerade användare kan uppmana användare av programmet att utföra uppgifter via skapandet av ett interaktivt program, eller få programmet att reagera på händelser som till exempel att kalkylblad laddas eller ändras. Inspelad makrokod är inte alltid kompatibel med andra versioner av Excel. En del kod som används i Excel 2010 kan till exempel inte användas i Excel 2003. Att skapa ett makro som ändrar färger på celler och gör andra ändringar i cellerna är eventuellt inte bakåtkompatibla.

Excelutbildning i VBA-programmering och makron

På internet finns en uppsjö av olika makron som du kan ladda ner och installera för att på det sättet slippa spela in eller skriva dem på egen hand. För att bemästra VBA-programmering och makron, bör du överväga att gå en excelutbildning på ämnet. Genom att gå en excel utbildning kan du lära dig att använda använda allt om makron; hur man spelar in dem, hur man spelar upp (kör) dem, hur man redigerar dem samt kopplar dem till olika objekt. Du får också lära dig hur VBA-editorn fungerar och hur du på bästa sätt kodar och felsöker när du ägnar dig åt VBA-programmering. Med denna kunskap i bagaget kommer du att kunna använda programmet på ett helt nytt sätt!

VBA-programmering och makron för Excel

VBA (Visual Basic for Applications) är en programmeringsdialekt som möjliggör manipulation av kalkylblad i Excel på ett sätt som annars vore besvärligt eller helt omöjligt med vanliga kalkylmetoder. Programmerare kan skriva kod med hjälp av Visual Basic Editor (VBE) och implementera numeriska metoder och automatisera uppgifter som till exempel formatering och organisering av data. Makron kan skapas med inspelningsfunktionen för makro eller föras in för hand i VBA-modulen av programmeraren.

Viktig information från artikeln:

• VBA är en programmeringsdialekt som möjliggör manipulation av kalkylblad i Excel
• Programmerare kan skriva kod med hjälp av Visual Basic Editor (VBE)
• Makron kan skapas med inspelningsfunktionen för makro eller föras in för hand i VBA-modulen av programmeraren
• Makron kan triggas av ett kortkommando, en kommandoknapp eller via gränssnittets verktygsalternativ
• Inspelad makrokod är inte alltid kompatibel med andra versioner av Excel

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.