...

Trappstädning Stockholm

Trappstädning Stockholm

Trappstädning verkar vid första anblick kanske inte som något att placera högst upp på listan över prioriteringar, men vid närmare eftertanke gör du inte fel i att rikta visst fokus på detta. Få människor motsätter sig påståendet att en väl underhållen omgivning ökar, eller åtminstone inte minskar, trivseln. Fastigheter utgör inget undantag för detta påstående. I huvudsak entrén utgör det första intrycket av människorna som rör sig i fastigheten och det bör ligga i allas inblandades intresse att göra denna så inbjudande som möjligt.

Hur gör jag entrén inbjudande?

Förutom att anlita experter på trappstädning finns åtgärder att vidta för att göra entrén till din fastighet så inbjudande som möjligt. Särskilt i vintertid märks skillnad mellan trapphus där den fastighetsansvarige tagit sig tid att tänka igenom hur trapphuset uppfattas av besökare.

  • Belysning

Bra belysning i trapphuset underlättar såväl städning som all annan aktivitet. Att se till att ljuset dessutom är jämnt fördelat medför ytterligare trevnad. Det är också ett sätt att undvika att olyckor inträffar, samtidigt som det minskar benägenheten till skadegörelse.

  • Diverse saker

Se till att trapphuset inte är fyllt av cyklar, barnvagnar, soptunnor och annat som egentligen hör bättre hemma någon annanstans. Förutom säkerhetsrisken i att de upptar plats bidrar deras närvaro till mindre trivsel eftersom de kan göra framkomligheten begränsad.

  • Mattor

Fördelarna med mattor är många. Dels fångar de upp en del av smutsen som oundvikligen följer med besökare in från utemiljön, dels fungerar de ljuddämpande så att övriga i fastigheten inte berörs i lika hög grad av rörelse i trapphuset. Se till att mattorna kan rengöras med dammsugare och att det följaktligen finns eluttag på lämpliga platser i trapphuset.

Helhetslösningar

Professionella städfirmor erbjuder i regel fler tjänster än trappstädning, till exempel kontorsstädning, storstädning, fönsterputs och flyttstädning. Det kan vara en god idé att välja en städfirma som utför alla tjänster din fastighet är i behov av, för att på så sätt få det bästa möjliga erbjudandet på offert. De flesta aktörer erbjuder fler tjänster än enbart trappstädning, vilket är fördelaktigt på flera sätt. Dels ökar det möjligheten att skapa en långsiktig, bra relation till städfirman, dels möjligheten till riktigt bra värde för pengarna.

I Stockholm finns ett stort antal städfirmor att välja mellan och det är dina behov som styr vilken aktör som är bäst. Se till att be om offerter från ett par olika för att kunna göra en rättvis jämförelse, börja med att till exempel besöka denna länk

Vikten av att ta trappstädning på allvar

Att ta trappstädning på allvar är avgörande för att skapa ett inbjudande uttryck i en fastighets entré. Följande åtgärder bör vidtas för att uppnå detta:

• Se till att det finns tillräcklig belysning i trapphuset
• Försök att inte ha för många saker som blockerar framkomligheten
• Använd mattor för att fånga upp smuts och som ljuddämpare
• Välj en städfirma som erbjuder fler tjänster än bara trappstädning för att få ett bättre erbjudande

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.