Skaffa en säkerhetsdörr och skydda dig mot inbrott

En säkerhetsdörr är ett viktigt steg för att skydda ditt hem mot inbrott. Säkerhetsdörrar är idag extremt väl tillverkade och finns i olika säkerhetsklasser.

Säkerhetsbehovet i samhället ökar konstant. En säkerhetsdörr är en viktig investering för att skydda din privatbostad eller ditt företag mot inbrott. Säkerhetsdörrar kan, förutom att skydda mot inbrott, även skydda mot explosioner, brand eller brandgaser, elektromagnetisk störning, oljud eller mot skott. Många statliga byggnader behöver skyddas mot elektromagnetisk störning, till exempel behövs det i sjukhus eller på flygledningscentraler där det finns mycket känslig teknisk utrustning.

Olika säkerhetsklasser för säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar delas in i olika säkerhetsklasser som baseras på den europeiska standarden enligt SS-EN 1627. För att få klassas som en säkerhetsdörr måste en dörr klassas som minst RC3. RC står för Resistance Class, RC 3 är en av de vanligaste säkerhetsklasserna, att en dörr klassas som RC 3 innebär att dörren ska hålla för ett inbrottsförsök som varar i minst 20 minuter där dörren bearbetas med diverse verktyg under 5 minuter. Verktygen som används för att försöka få upp dörren är till exempel kofot, skruvmejsel, sticksåg, rörtång och kilar.

Så skyddar du dig mot tjuven

En tjuv tittar efter enkla vägar in i ditt hem. Om du har en säkerhetsdörr så är det ett mycket gott skydd som med största sannolikhet kommer att avskräcka tjuven.
– Huvudentrén är där hälften av alla tjuvar tar sig in – satsa på en säkerhetsdörr och du har förhindrat hälften av potentiella inbrott i din bostad.

– Om inbrottstjuven inte kan ta sig in genom huvuddörren kommer hen att testa andra dörrar som till exempel källardörren eller altandörren – satsa på säkerhetsdörrar och försök att förhindra att dörrar ligger dolda för insyn bakom buskage och annat.

– Om inbrottstjuven inte kan ta sig in genom någon dörr kommer hen att testa ta sig in genom ett fönster. Se till at fönster i markplan är säkrade genom till exempel fönsterlås och tänk även på att låga byggnader som ligger intill din fasad kan fungera som stegar upp till fönster som kan verka otillgängliga vid första anblicken. Du kan även låsa fast en eventuell stege så att inte denna kan användas för att ta sig upp till fönster högre upp.

Säkerhetsdörrar – Skydda dig och ditt hem

En säkerhetsdörr är ett viktigt steg för att skydda ditt hem mot inbrott. Säkerhetsdörrar är idag extremt väl tillverkade och finns i olika säkerhetsklasser. För att få klassas som en säkerhetsdörr måste en dörr klassas som minst RC3 vilket betyder att den ska hålla för ett inbrottsförsök som varar i minst 20 minuter där dörren bearbetas med diverse verktyg under 5 minuter.

Viktig information:
• En säkerhetsdörr är ett viktigt skydd mot inbrott
• Säkerhetsdörrar finns i olika säkerhetsklasser enligt SS-EN 1627
• En dörr måste vara minst RC3 för att vara en säkerhetsdörr
• Tjuven tittar efter enkla vägar in i ditt hem, satsa på att ha säkerhetsdörrar
• Fönster som ligger i markplan bör säkras med fönsterlås