Så presenterar du ditt tjänsteföretag på hemsidan

Nästan alla som har ett tjänsteföretag har en hemsida som presenterar företaget och vilka tjänster som erbjuds. Men det handlar inte bara om att ha en hemsida utan man bör även fundera på vad som ska presenteras där. Generellt är det fyra punkter man bör lägga fokus på. Så här skulle en elektriker i Norrköping kunna presentera sina tjänster.

Tjänsterna

Att ett tjänsteföretag presenterar sina tjänster är självklart. Men det handlar även om hur det sker. En elektriker bör tänka på att många konsumenter inte är insatt i olika begrepp och tekniska detaljer. Därmed finns en fördel att använda ett enkelt språk på hemsidan. Man kan även dela på de tjänster som en elektriker generellt erbjuder genom att presentera varje tjänst på en sida. På detta sätt blir det enklare för konsumenten att förstå vad som erbjuds.

För en elektriker i Norrköping är det även viktigt att lyfta fram att man är verksam i just Norrköping samt eventuellt närliggande städer. Allt för många väljer att enbart presentera sina tjänster men om det inte framgår på hemsidan inom vilket område som tjänsteföretaget är verksamt kan konverteringen minska rejält.

Priserna

Vad kostar det att anlita en elektriker? De flesta skulle nog inte kunna svara på det då det är en yrkesgrupp som anlitas relativt sällan av privatpersoner. Att ha med prisexempel är bra även om de större jobben generellt kräver offert.

Referenserna

Referenser är otroligt viktiga för tjänsteföretag. Väldigt många kunder vill se på referenser från tidigare kunder för att få sig en bild av hur seriöst företaget är.  I detta fall kan referenser ges från personer/företag som anlitat denna elektriker i Norrköping. Självklart kommer en elektriker enbart publicera positiva referenser men kanske känner man någon som gett referens eller ser något känt företag.

Det finns även fördel att koppla sitt företag mot Trustpilot vilket gör att både en rad olika omdömen samt genomsnittligt betyg kan publiceras löpande på hemsidan.

Kontaktuppgifterna

Det är extremt viktigt att kontaktuppgifterna är lätta att hitta. Detta inte minst för just tjänsteföretag. En person som söker en elektriker i Norrköping kommer till stor sannolikhet vilja ringa eller skicka ett mail för att få kontakt. Därmed bör dessa kontaktuppgifter finnas redan på startsidan. Konsumenten är nöjd att man hittat en elektriker och vill snabbt ha hjälpen – inte läsa en massa fakta eller om olika tjänster.

Presentera tjänster som elektriker i Norrköping

Att ha ett tjänsteföretag innebär att det är viktigt att ha en hemsida som presenterar företaget och vilka tjänster som erbjuds. För en elektriker i Norrköping är det även viktigt att lyfta fram att man är verksam i just Norrköping samt eventuellt närliggande städer. För att få konvertering är det viktigt att man presenterar sina tjänster på ett enkelt sätt, samt att man även presenterar prisexempel. Referenser är otroligt viktiga för tjänsteföretag, där man kan presentera positiva referenser från tidigare kunder. Det är också viktigt att koppla sitt företag mot Trustpilot för att kunna publicera omdömen och genomsnittligt betyg. Slutligen bör kontaktuppgifterna finnas lättillgängliga på hemsidan.

Viktig information från artikeln:
– Presentera tjänster som elektriker i Norrköping
– Använd ett enkelt språk på hemsidan
– Lyft fram att man är verksam i Norrköping