Så kan du jämföra olika fonder

Så kan du jämföra olika fonder

Vissa fonder har ett begränsat antal andelar. Om du vill köpa en andel i en sådan fond är du tvungen att köpa en befintlig andel. Denna typ av fonder är inte särskilt vanliga på den svenska fondmarknaden, utan de flesta fonder som du hittar på diverse inhemska fondtorg har ett obegränsat antal andelar. Om du bestämmer dig för att köpa en andel i en sådan fond skapas helt sonika en ny andel som säljs till dig.

Som sparare i en fond vill du inte bara känna till vilken avkastning en fond ger utan även hur den står sig jämfört med liknande fonder. För att ta reda på hur en fond presterar behöver du bara titta i tidningen eller på en källa på nätet. För att jämföra två fonder med varandra kan du antingen ta hjälp av till exempel Morningstar Rating™ eller omdömen från andra analysföretag som analyserar fonder.

Även om en fond har haft en positiv värdeutveckling historiskt sett, och denna information till viss del kan vara användbar, får du inte hela bilden av hur bra en fond är förrän du jämför den med liknande fonder. Morningstar har till exempel ett system där antalet stjärnor indikerar hur bra en fond anses vara. Fem stjärnor är det högsta omdömet och en stjärna är det lägsta.

Advisor erbjuder professionell fondförvaltning

Advisor erbjuder sina kunder professionell fondförvaltning. Den svenska fondförvaltaren har tre egna fonder: en global fond och två fond-i-fonder. Den globala aktiefonden Advisor Världen är bolagets första egna fond. Denna dagshandlade aktiefond har ett globalt mandat och har möjligheten att öka exponeringen mot den finansiella marknaden till 160 procent. Advisors fondförvaltning innefattar även Advisor Multihedge – en fond-i-fond som placerar i såväl inhemska som internationella hedgefonder, varav många är otillgängliga för den enskilde investeraren.

Den tredje och sista fonden är Advisor Multihedge X2, vilket är en variant av Advisor Multihedge som har en hävstång på 100 procent. För att köpa andelar i dessa fonder kan du med fördel besöka antingen Nordnet eller Fondmarknaden. Advisor PPM samarbetar nämligen med dessa fondtorg, vilket gör att du har tillgång till hela Advisors fondutbud via dessa bägge webbplatser.

Fonder med begränsat antal andelar

För att kunna ta reda på hur en fond presterar jämfört med andra fonder behöver man ta hjälp av analysföretag eller Morningstar Rating™. Advisor erbjuder professionell fondförvaltning och har tre egna fonder; en global fond och två fond-i-fonder. För att köpa andelar i dessa fonder kan man besöka Nordnet eller Fondmarknaden.

Viktig information:
– Fonder kan ha begränsat antal andelar
– För att jämföra två fonder med varandra kan man använda Morningstar Rating™ eller omdömen från andra analysföretag
– Advisor erbjuder tre egna fonder; en global fond och två fond-i-fonder
– För att köpa andelar i dessa fonder kan man besöka Nordnet eller Fondmarknaden