Det finns ett flertal jämförelser av mobila bredband som är publicerade på internet. Däremot skiljer det sig ganska mycket kring vilket som utses till ”bästa mobila bredband”. Detta utifrån att testerna lägger olika stor vikt vid olika faktorer. Dessutom är inte alltid samtliga operatörer representerade i dessa tester. Det viktigaste är att utgå från sitt eget behov och sedan jämföra olika operatör utifrån detta. Här presenteras hur prisjämförelser kan ske och hur priset kan hållas nere.

Bästa mobila bredband utifrån…

  • Täckning

Sveriges mobiloperatörer kan, lite grovt, delas upp i två kategorier. De som har mycket god täckning över 95 – 98 % av Sveriges yta samt de som har mycket god täckning upp till Gävle och sedan norrlandskusten norrut. Vid osäkerhet – kontrollera operatörernas täckningskartor.

  • Abonnemang eller kontantkort

Abonnemang är enkelt och smidigt om behovet av surf är lika månad efter månad. Det kan exempelvis innehålla 20GB surf och varje månad ges nya 20 GB.

Med kontantkort behöver laddning ske en gång per månad. Men det skapar en större flexibilitet. Ena månaden kanske det är ett behov av 50GB och nästa 3 GB. Genom att anpassa kontantkort utifrån behov kan totala priset, över ett år, hållas nere.

  • Betala per dag

Ytterligare ett alternativ är att kostnad bara uppstår de dagar som bredbandet utnyttjas. Abonnemanget är alltså aktivt alla dagar men en fast kostnad betalas de dagar som det utnyttjas. Det kan definitivt vara bästa mobila bredband för personer som enbart behöver nå internet ett par dagar per månad. Du kan se de bästa valen på hemsidan Mobila Bredband.

  • Pris per GB

Är det priset som är viktigast? Jämför i så fall priset i förhållande till hur många GB som ingår. Om exempelvis ett mobilt bredband med 100GB surfmängd kostar 500 kronor innebär det 5 kronor per GB. Det är ofta lättare att göra en korrekt prisjämförelse på detta sätt än att enbart ställa olika operatörers alternativ mot varandra.

  • Spara surfen

Flera, men inte alla, operatörer låter kunderna spara oanvänd surf. Är det exempelvis 20GB som ingår och kunden enbart använder 17 GB en månad kommer det finnas 23 GB i början av nästa månad att använda. Detta är extra fördelaktigt för personer som surfar oregelbundet mycket. Kanske behövs det 10 GB en månad, 17 nästa och 12 nästa. Då räcker ändå ett abonnemang med 15 GB.

Bästa mobila bredband är det bredband som möter dina behov. Priset kan, som visas ovan, påverkas av flera olika faktorer.