...

Att bygga attefallshus – så lång tid tar det

Det är givetvis svårt att ge ett generellt svar på hur lång tid det tar att bygga ett attefallshus. Det beror till exempel på faktorer som:

  • Hur stort du ska bygga
  • Hur lätt det går att förbereda marken
  • Kommunens handläggningstider
  • Huruvida du anlitar en totalentreprenör eller inte

Generellt är det bra att utgå ifrån att det tar ungefär ett år från planerande till inflyttning. I den här texten kan du läsa mer om faktorerna som avgör tidsåtgången för projektet.

Om du anlitar totalentreprenör eller inte

Om du anlitar en totalentreprenör eller inte har stor påverkan på tidsåtgången. Ska du arbeta ensam på kvällar och helger kan du räkna med projektet tar väsentligt längre tid, totalt sett. Samtidigt är det något som snabbt ökar priset för ditt attefallshus – arbetskostnader (förvisso möjligen subventionerade av ROT) kan utgöra en stor utgiftspost i totalen.

Kommunens handläggningstider

I många kommuner går det relativt snabbt, säg ett par veckor, för att få klartecken att börja bygga ett attefallshus. I andra kommuner tar det desto längre tid. I värsta fall kan det ta flera månader innan du kan börja.

Viktigt är att vara noggrann när du skickar in de dokument som kommunen kräver för att du ska kunna påbörja arbetet. Särskilt viktigt är det att vara noggrann om kommunen har långa handläggningstider – eftersom det sannolikt också då tar lång tid för dom att gå igenom eventuella kompletterande handlingar du behöver skicka in.

Lösvirke, byggsats eller nyckelfärdigt attefallshus

Beställer du ett nyckelfärdigt hus kan det givetvis gå betydligt snabbare. Dock är det fortfarande en del arbete med också, naturligtvis. Grunden ska finnas på plats och om du ska ha vatten och el ska även det lösas.

Bygger du med lösvirke kan det ta desto längre tid. Beställer du en byggsats får du ett mellanting, och kan vara en bra lösning för den som har lite mindre erfarenhet, men som ändå vill spara pengar genom att utföra stora delar av arbetet på egen hand.

Din erfarenhet är i sig en stor faktor om du ska bygga attefallshus själv. Som oerfaren kan det bli en del trial and error, och misstag längs vägen kan ske. Det kan det förvisso göra även för den erfarna. Det bästa är att räkna med lite längre tid – så att utrymme för oförutsedda händelser finns.

Hur lång tid tar det att bygga ett attefallshus?

Att bygga ett attefallshus tar vanligtvis ungefär ett år från planering till inflyttning. Det beror bland annat på storleken på huset, hur lätt det är att förbereda marken och kommunens handläggningstider. Anlitar du en totalentreprenör går det snabbare, men priset ökar. Olika faktorer som lösvirke, byggsats eller nyckelfärdigt hus påverkar också tidsåtgången. Om du är oerfaren är det bra att räkna med lite extra tid.

– Generellt tar det ungefär ett år från planering till inflyttning
– Anlitar du en totalentreprenör går det snabbare, men priset ökar
– Kommunens handläggningstider har stor betydelse
– Olika faktorer som lösvirke, byggsats eller nyckelfärdigt hus påverkar tidsåtgången
– Om du är oerfaren är det bra att räkna med lite extra tid

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.