...

Självtest för hemmabruk

Klamydiatest för hemmabruk

Om du läser denna artikel har du antagligen funderingar kring att göra ett klamydiatest. Att göra ett klamydiatest kan många tycka är lite skamset med det är väldigt viktigt att göra det. De som blir kallade att göra ett klamydiatest blir de av läkare. De har då sedan innan haft kontakt med någon som har klamydia och fått reda på det genom ett klamydiatest. Att göra klamydiatest är viktigt för alla som haft sex med denna personen. Klamydia är inte en harmlös sjukdom. Om man haft det en längre tid riskerar man som kvinna att bli steril.

Hur klamydiatest fungerar

Du kan göra klamydiatest på ett antal olika sätt. Ett vanligt sätt att göra det är via sjukhusen. Sjukhusen har en speciell avdelning där man kan göra klamydiatest och andra test. Du kan komma dit och beställa tid eller via drop in. Klamydiatest är inte gratis men kostar ofta inte mycket alls. Du kan också välja att beställa hem ett klamydiatest online. Du gör då testet hemma och skickar in det till vården för analys. Det tar tid att få tillbaka testresultat och under tiden kan man påbörja eventuell behandling. Om du misstänker att du är smittad är det väldigt viktigt att ta ett klamydiatest.

Gör klamydiatest diskret

Att göra ett klamydiatest kan många tycka vara pinsamt och skamset. Det är inte självklart att det behöver vara pinsamt. Vården är medveten om att det kan kännas jobbigt. Av den anledningen kan man göra klamydiatest diskret och enkelt. Man beställer hem ett test via posten och får det levererat i ett enkelt paket. Testet görs genom att kissa i ett provrör och sedan om man är kvinna ta prover från slidan. När du har tagit proverna skickas ditt klamydiatest tillbaka på analys. Du får sedan svar på ditt klamydiatest några dagar senare.

Efter ett klamydiatest

Tiden efter ditt klamydiatest varierar beroende på vad för resultat testet visar. Om testet visar att det är negativt blir det inga konsekvenser. Många tar ett klamydiatest regelbundet för att vara på den säkra sidan. Även om du inte har några symptom kan det vara en bra idé att ta klamydiatest efter oskyddat sex. Om ditt klamydiatest visas vara positivt får du börja med en behandling. Behandlingen är på ungefär en vecka och det finns olika piller. Med vissa piller avråds att man utsätts för solljus och dricka alkohol.

Gör ett klamydiatest – Allt du behöver veta

Om man har haft sex med någon som har klamydia är det viktigt att göra ett klamydiatest. Klamydia kan, om man haft den en längre tid, leda till att kvinnor blir steril. Klamydiatest görs vanligen via sjukhusen eller via posten. För att göra det diskret och enkelt kan man beställa ett klamydiatest som skickas hem till en. Testet görs genom att man kissar i ett provrör och kvinnor tar även prover från slidan. När man har skickat in testet får man sedan svar några dagar senare.

Viktig information om klamydiatest:
– Klamydiatest görs vanligen via sjukhusen eller via posten
– Det är viktigt att göra ett klamydiatest om man har haft sex med någon som har klamydia
– Klamydia kan leda till att kvinnor blir steril
– Testet görs genom att man kissar i ett provrör, kvinnor tar även prover från slidan
– Man får svar några dagar senare
– Om man inte har några symptom kan det vara en bra idé att ta klamydiatest efter oskyddat sex

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.