...

Hur fungerar en luftvärmepump?

En luftvärmepump är en smart uppfinning på många olika sätt, inte minst med tanke på att den agerar luftrenare och ett eget värmesystem som i sin tur förbättrar din inomhusmiljö och minskar dina elkostnader. Idag blir det allt vanligare att man som bostadsägare, när det kommer till hus och enskilda fastigheter, installerar en luftvärmepump för att hålla temperaturerna på en stadig nivå oavsett väder och vind. 

Luftvärmepumpar är ungefär som ett allt i ett system som du själv kan styra över och kontrollera efter behov, vilket gör det till ett väldigt smidigt och praktiskt komplement till ert nuvarande system. däremot är det inte alla som har koll på hur en luftvärmepump i Skellefteå, eller någon annan stad, fungerar, framförallt om man själv inte har en i sin bostad. Nedan får ni en enkel och övergripande förklaring om hur en luftvärmepump fungerar, så att ni kan få lite mer koll på läget!

Luftvärmepumpen

Att förklara hur en luftvärmepump fungerar på ett kortfattat, simpelt och snabbt sätt är inte helt enkelt, just på grund av att dess funktion och även dess konstruktion är något komplicerad.

Om vi däremot försöker hålla det till en övergripande förklaring finns det en del saker som faktiskt inte bara är enkla att förstå, utan som även kan vara bra att veta om oavsett om ni redan har eller om ni ska installera en luftvärmepump i Skellefteå.

Uppbyggnad

Låt oss börja med att förklara lite lätt hur en luftvärmepump är uppbyggd. I de allra flesta fall fungerar en luftvärmepump på så sätt att man kopplar ihop en inomhusdel och en utomhusdel för att få till ett komplett och självfungerande pumpsystem.

På mindre hushåll krävs det dock oftast bara en sådan inomhusdel, just för att systemet inte behöver vara lika omfattande. När det kommer till stora hushålls krävs det oftast två delar, eller att man installerar flera luftvärmepumpar. För att hela systemet ska gå ihop krävs det någon form av strömmande pump, som då kopplas ihop efter behov.

Funktion

Vidare till luftvärmepumpens funktion. Där kommer hela biten om att inomhusdelen och utomhusdelen ska kopplas ihop med varandra för att kunna cirkulera och rensa luften. Luftvärmepumpen fungerar då genom att utomhusdelen tar av den värme som kommer från utomhusluften, som den i sin tur överför till inomhusdelen.

Det är alltså värmen från luften utomhus som sen blir den värme som pumpen tar med sig in och värmer upp ytterligare, och som i sin tur bidrar till att temperaturen kan hållas på den nivå som du önskar. Innan den uppvärmda luften skickas in i huset filtreras den genom ett filter, så att du slipper allt damm, pollen, föroreningar och andra partiklar utifrån.

Både luftcirkulationen, uppvärmningen och filtreringen är viktigt för att dina elkostnader ska kunna minska och för att din inomhusmiljö ska bli bättre. Däremot måste man också komma ihåg att eftersom den varma luften kommer utomhus ifrån så är temperaturen på den också avgörande för den temperatur du kan få inne.

Rätt pump för rätt klimat/ bostad

I och med den funktionen förstår man också varför det är så viktigt att ha rätt pump för rätt hushåll och klimat, för trots att man bor i ett klimat som sträcker sig ner mot flera tiotals minus vill man ju inte ha minusgrader inne. Ju mer extremt klimat desto kraftiga värmepump krävs det, vilket i sig såklart bidrar till att elförbrukningen blir något högre.

Om du investerar i en högkvalitativ luftvärmepump från ett pålitligt installationsföretag behöver du ofta inte oroa dig för att detta problem uppstår, utan då ser luftvärmepumpen till att ta vara på så mycket som möjligt av den varma luften utifrån för att sen värma den och strömma ut varm luft på begäran.

Fördelar med Luftvärmepumpar

En luftvärmepump kan vara ett mycket bra komplement till ett bostadshus eller en fastighet, då den inte bara är ett eget värmesystem, utan även en luftrenare som kan förbättra din inomhusmiljö. Luftvärmepumpen består av en inomhusdel och en utomhusdel som kopplas ihop för att cirkulera och rensa luften, samt ta vara på den varma luften utifrån och pumpa ut den varma luften enligt önskemål. Fördelarna med att ha en luftvärmepump är bland annat:

– Förbättrad inomhusmiljö
– Minskade elkostnader
– Komfort och kontroll över temperaturen
– Filtrering av luften från föroreningar och damm

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.