...

Effektiv skojätte

Svensk e-handel går framåt med stormsteg och bland de stora vinnarna kan man se företag som Footway med flera. Traditionella affärer har en utmaning i och med geografiska positioner. Detta är någonting man kommer förbi på ett effektivt sätt genom att driva företagen över internet. Samtidigt finns direkta fördelar som att man med fördel kan hålla lagerkostnader och utgifter lägre än vad man annars kunnat göra. Sedan man började mäta omsättning för e-handeln har man bara kunnat se positiv utveckling där allt fler väljer att handla på detta sätt. Daniel Mühbach ligger bakom två av de stora vinnarna när det kommer till svensk webbhandel. Dels Lensway som snabbt tog plats som en tung aktör i sin bransch och därefter Footway som i nuläget står för merparten av skoförsäljningen över internet i Sverige.

 
En hel del erfarenheter bär grundaren med sig in i nya verksamheten som nu har 6 år bakom sig. Att bygga upp en organisation som Lensway kom inte utan lärdomar vilka kan ha bidragit till den snabba tillväxten för den nya verksamheten. De senaste 2 år som gått har en hel del hänt i verksamheten och med omsättningen i positiv riktning. Åtskilligt finns att läsa i intervjuer och Daniel Mühlbach har varit delaktig bla. vid entreprenörsgalan i höstas där Founders Alliance stod värd.

Betalningsalternativ

Någonting som både sakkunniga och konsumenter hävdat som en flaskhals har varit betalningslösningar där oron för att kontouppgifter skall hamna fel och innebära risker. Dessa har sedan ett antal åt kommit ikapp vilket kan ha bidragit till den snabba ökning vi ser generellt på marknaden nu för tiden. Företag som Daniel Mühlbachs Footway har därefter kunnat vinna nya marknader och expandera i snabb takt. Nu erbjuder man ett flertal betalningsalternativ. Däribland kortbetalning där allting krypteras och ingenting lagras. Faktura är också en möjlighet för de som inte vill betala innan de fått varorna som beställts.

Börsintroduktion

2010 var året då Footway öppnade sina digitala dörrar för kunderna och utvecklingen har gått snabbt framåt. Efter att ha kommit igång med försäljningen och trimmat organisationen förvärvades Brandos som var en av konkurrenterna inom skoförsäljning. Nästa milstolpe dröjde inte länge utan redan 1,5 år senare var det tid för att gå in på börsen med företaget. Preferensaktier och nyemission innebar ökad kassa och en stor förbättring inför den större marknad som väntade. I en intervju som publicerades i breakit.se berättar Daniel Mühlbach om börsintroduktion och utveckling av Footway.

En framgångssaga – Footway

Svensk e-handel har vuxit kraftigt under de senaste åren och Footway är ett företag som lyckats ta en stor del av marknaden. Grundaren Daniel Mühlbach har lärt sig mycket från sitt tidigare företag Lensway och har använt sina erfarenheter för att bygga upp Footway.

Viktig information från artikeln:
– Svensk e-handel ökar kraftigt
– Footway är en av de stora vinnarna
– Fördelar med e-handel som lägre lagerkostnader och utgifter
– Erfarenheter från Lensway har bidragit till Footway
– Betalningsalternativ som kortbetalning och faktura
– Börsintroduktion 2010
– Företaget förvärvade Brandos som konkurrent

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.