Skip to main content

Vad är en vårdnadstvist?

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist rör frågor som vårdnad, boende och umgänge för dom som har gemensamma barn men som av någon anledning inte kan komma överens om barnets vårdnad. I de flesta fall är det vanligast att föräldrarna har delad vårdnad eftersom det ses som det bästa för barnet men i vissa fall, om både parter motsätter […]

Tandläkare i Borås

Tandläkare i Borås

Det är bra att gå på regelbundna besök till din tandläkare i Borås, oavsett ålder. Tänderna ska hålla hela livet, därför är det otroligt viktigt att dels borsta noggrant två gånger per dag, att använda tandtråd en gång per dag samt att skölja med fluor. Dessutom är det viktigt att boka in tid till tandläkaren, […]

Städning dagtid

Städning dagtid

När man jobbar med städning och rengöring finns en ständig konfliktsituation med övrig verksamhet. Även om man behöver hålla efter lokalerna är det viktigt att det inte äventyrar övrigt arbete som utförs. Dagtid kan man tidvis ha problem att hinna städa i den omfattningen som krävs. Delvis till följd av de ljud som ofrånkomligt är […]