...

Undvik detta när du lär ditt barn cykla

Undvik detta när du lär ditt barn cykla

Även om dina intentioner är goda finns det vissa saker du bör undvika att göra när du försöker lära ditt barn att cykla. Hur väl du än menar med dina försök att ge ditt barn den frihet som det innebär att kunna cykla på två hjul, är det inte alltid så enkelt när ni tillsammans som nybörjare går igenom denna process. Det är trots allt länge sedan du själv lärde dig att cykla, vilket gör att du förmodligen har förträngt många av de känslor du då upplevde och hur svårt det egentligen var att lära sig cykla. Här delar vi därför med oss av några misstag du bör undvika att göra.

  • Börja INTE träna på gatan. Du tänker kanske att din barn enkelt kommer lära sig cykla så fort han eller hon kliver upp i cykelsadeln. Så länge du inte bor i ett område där bilar sällan passerar är gatan utanför bostaden helt fel ställe att börja träna på. Förflytta er istället till en tom parkeringsplats, en park eller en annan lugn plats.
  • Använd INTE stödhjul. Det gamla sättet att lära ett barn att cykla inkluderar stödhjul. Även om de fortfarande kan hjälpa till i processen är balanscyklar mer effektiva. Det allra bästa är förstås om du kan köpa en riktigt balanscykel, men det näst bästa alternativet är att ta bort tramporna från en vanlig barncykel och sänka sadeln. Lär barnet att trycka ifrån med fötterna och glida fram på cykeln. När barnet har lärt sig balansera på cykeln kan du sätta tillbaka pedalerna och höja sadeln igen. Nu är det dags att barnet att trampa på pedalerna samtidigt som han eller hon bibehåller balansen.
  • Träna INTE på en för stor eller för liten cykel. Det är viktigt att ditt barn sitter på en cykel som passar dess kropp. Barnet bör utan problem kunna stå över cykeln utan att nudda överröret, samtidigt som han eller hon bör kunna nå styret utan att behöva sträcka sig efter det. Att cykla på en för stor cykel är allt annat än roligt för ditt barn, inte minst då det kan vara obehagligt att kliva på och av cykeln.

Undvik dessa misstag när du lär ditt barn att cykla

När du försöker lära ditt barn att cykla bör du undvika att:
– Träna på gatan
– Använda stödhjul
– Träna på en för stor eller för liten cykel

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.