VBA-programmering i Excel

Excel har stöd för programmering via Microsofts Visual Basic for Applications (VBA), vilket är en så kallad dialekt av programmeringsspråket Visual Basic. Programmering med VBA möjliggör manipulation av av kalkylblad på ett sätt som annars vore besvärligt eller helt omöjligt med vanliga kalkylmetoder. Programmerare kan skriva kod med hjälp av Visual Basic Editor (VBE), som […]