...

Frågor och svar inom familjerätt

Frågor och svar inom familjerätt

Familjerätt reglerar frågor och lagar som rör familjens förhållande till varandra och omgivningen. Det förekommer givetvis att man även inom familjer är oense om något och man kan då behöva hjälp från en advokat eller likande om man inte lyckas reda ut problemet på egen hand. Nedan följer några vanliga frågor och svar inom området familjerätt.

Vad gör man om man inte kommer överens om frågor som rör gemensamma barn?
Kan man inte tillsammans som föräldrar komma överens om vad som är bäst för sitt eller sina barn vänder man sig till socialförvaltningen för att genomgå samarbetssamtal. Det är en samtalsprocess man genomgår med stöd för att man ska komma fram till en lösning som passar för båda, utifrån vad som är bäst för barnet.

Har båda föräldrarna alltid rätt till umgänge med barnen?
Det är viktigt att veta att det inte är föräldrarna som har rätt till barnet utan det är barnet som har rätt till sina föräldrar. Det viktigaste när det rör frågor som denna är att man tar ett beslut utifrån vad som är bäst för barnet och dennes behov. Så länge barnet inte far illa hos någon av föräldrarna på något vis har han eller hon umgängesrätt till båda föräldrarna.

Vad innebär en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är en rättslig process som ofta innebär att den ena föräldern anser sig rätten till ensam vårdnad. Ofta beror det på att våld, missbruk eller andra missförhållanden förekommer hos den andra föräldern vilket gör att barnets säkerhet och trygghet är hotad. Båda parter bör ha varsitt juridiskt ombud, till exempel en advokat, innan tvisten avgörs i domstol.

Kan man få hjälp med finansiering för advokat för ett mål inom familjerätt?

Om man genomgår till exempel en umgänges-, vårdnads-, eller boendetvist har man i dom flesta fall rätt till en räddskyddsförsäkring. Den ingår i dom flesta svenska hemförsäkringar och man får på så vis hjälp till att finansiera kostnaderna. Man behöver då endast stå för självrisken som brukar ligga runt ca 20–25%. Om man inte har någon hemförsäkring eller om försäkringsbolaget inte beviljar rättskydd kan man ansöka om rättshjälp. Det innebär att staten står för en del av kostnaderna för det juridiska biträdet. Hur mycket det blir avgörs utifrån hur ens ekonomiska förhållanden ser ut. Läs vidare här hur du kan få hjälp med tvister inom familjerätt.

Familjerätt – viktiga svar på vanliga frågor

Familjerätt handlar om frågor och lagar som rör familjens förhållande till varandra och omgivningen. Om man är oense om något kan man behöva hjälp från en advokat eller liknande. Nedan följer några vanliga frågor och svar inom familjerätt och viktig information som är bra att veta.

Viktig information om familjerätt:

  • Om föräldrarna inte kommer överens om vad som är bäst för det gemensamma barnet kan man vända sig till socialförvaltningen för att genomgå samarbetssamtal.
  • Barnet har rätt till sina föräldrar, så länge barnet inte far illa hos någon av dem.
  • En vårdnadstvist är en rättslig process som ofta innebär att den ena föräldern anser sig rätten till ensam vårdnad.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.