Därför kan du ibland behöva hjälp att välja rätt

Obeslutsamhet är ett tillstånd där du är oförmögen att fatta ett beslut. Detta är ett vanligt fenomen som många människor upplever och som kan orsaka stress och ångest. Denna ambivalens är inte bara begränsad till de allra största besluten i livet utan kan även påverka mindre val som du behöver göra i din vardag. Men vad beror din oförmåga att fatta beslut egentligen på och varför kan du ibland behöva hjälp att välja rätt? Läs vidare så får du svaret!

4 skäl till att du kan behöva hjälp att välja rätt

När det kommer till obeslutsamhet och behovet av att få hjälp att välja rätt bör du känna till följande:

  • Psykologin bakom obeslutsamhet. Oförmågan att fatta beslut kan bero på flera olika psykologiska faktorer. Det kan röra sig om en rädsla för att göra fel val och senare ångra sig, en oro för det okända eller en önskan att undvika ansvar för resultatet. Dessa är några av de vanligaste orsakerna till att många människor har svårigheter att fatta beslut och göra val.
  • Rädslan för ånger. Ånger är en stark känsla som spelar en viktig roll i beslutsfattandet. Rädslan för att känna ånger kan leda till obeslutsamhet. Detta eftersom vissa individer kan bli överdrivet försiktiga och försöka undvika att göra ett val som de senare kommer att ångra.
  • För många val kan vara överväldigande. Till skillnad mot vad man kan tro kan ett stort urval av alternativ göra beslutsprocessen mer komplex snarare än enklare. Detta fenomen, som kallas valfrihetsparadoxen, innebär att fler valmöjligheter inte alltid är bättre. Detta även om det såklart är bättre att ha vissa alternativ än inget alls. När antalet alternativ ökar krävs också en större ansträngning av dig för att fatta ett beslut. Därför kan du känna dig stressad och ångestfylld.
  • Perfektionism. Perfektionister har ofta svårt att fatta beslut eftersom de strävar efter att göra det “perfekta” valet. De tenderar att älta alla möjliga resultat och detaljer. Därmed kan de drabbas av analysparalys – ett tillstånd av övertänkande som förhindrar beslutsfattande.

Dessa är de vanligaste skälen till att du kan känna dig nödgad att ta hjälp vid fattandet av ett beslut.