Hur går skötsel av grönytor till?

Ogräs kan vara ett riktigt otyg och grönytor som inte är välskötta kan förstöra helhetsintrycket av din trädgård. Skötsel av grönytor innebär till exempel att man klipper gräs och häckar. Man rensar ogräs, planterar blommor och buskar och fäller träd. Man utför även vård av träd och beskärning. Det är viktigt med skötsel av grönytor […]