...

Arbetsmarknaden i Jönköping

Table of Contents

Toggle

Arbetsmarknaden i Jönköping – En översikt av arbetsmöjligheter och trender

Arbetsmarknaden i Jönköping är en central del av regionens ekonomi och utveckling. Med en befolkning på över 140 000 är Jönköping en av Sveriges största städer och har en mångfald av företag och branscher som erbjuder anställning till invånarna. Arbetsmarknaden i Jönköping har varit stabil under de senaste åren, och kommunen har satt upp ambitiösa mål för att främja tillväxt och sysselsättning.

Jönköping har en stark näringslivsstruktur med en mängd olika branscher representerade, inklusive tillverkning, handel, turism och utbildning. Flera stora företag har sitt huvudkontor i Jönköping, och det finns också många mindre företag och entreprenörer som bidrar till stadens ekonomi. Arbetsmarknaden i Jönköping har också gynnats av kommunens insatser för att främja innovation och entreprenörskap, vilket har skapat nya möjligheter för jobbskapande.

  • Jönköping är en av Sveriges största städer och har en mångfald av företag och branscher som erbjuder anställning till invånarna.
  • Jönköping har en stark näringslivsstruktur med en mängd olika branscher representerade, inklusive tillverkning, handel, turism och utbildning.
  • Kommunen har satt upp ambitiösa mål för att främja tillväxt och sysselsättning och har också främjat innovation och entreprenörskap för att skapa nya möjligheter för jobbskapande.

Översikt av Jönköpings Arbetsmarknad

Arbetsmarknadens Struktur

Jönköping är en stad med en stark och diversifierad arbetsmarknad. Staden är känt för sin högteknologiska industri, med företag som Husqvarna, Saab och Ericsson som stora arbetsgivare. Andelen invånare som är sysselsatta i dessa högteknologiska företag är hög, vilket ger staden en hög grad av ekonomisk stabilitet.

Utöver högteknologiska företag finns det också en stor serviceindustri i Jönköping, med företag inom handel, hotell- och restaurangbranschen, sjukvård och utbildning. Dessa företag ger också många arbetstillfällen för invånarna i Jönköping.

Nyckeltal och Statistik

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i Jönköping 6,4% i november 2023, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 7,3%. Andelen sysselsatta i högteknologisk industri i Jönköping är också högre än riksgenomsnittet.

Invånarna i Jönköping har också en hög utbildningsnivå, vilket gör att de är eftertraktade på arbetsmarknaden. Enligt statistik från SCB hade 37% av invånarna i Jönköping en eftergymnasial utbildning år 2022.

Sammanfattningsvis har Jönköping en stark och diversifierad arbetsmarknad med en hög grad av ekonomisk stabilitet. Stadens högteknologiska industri och serviceindustri ger många arbetstillfällen för invånarna.

Näringsliv och Företag i Jönköping

Större Arbetsgivare

Jönköping är en stad med en stark näringslivsstruktur och är hem för flera stora företag. Ett av de största företagen i Jönköping är Husqvarna Group, en global tillverkare av utomhusprodukter som gräsklippare, motorsågar och trädgårdsutrustning. Företaget har sitt huvudkontor i Jönköping och sysselsätter tusentals människor i regionen.

Ett annat stort företag i Jönköping är Saab AB, en försvars- och säkerhetskoncern som tillverkar flygplan, stridsfordon och elektronik. Saab AB har en stor anläggning i Jönköping där de tillverkar delar till sina produkter och sysselsätter ett stort antal människor.

Småföretag och Start-ups

Jönköping har också en blomstrande scen för småföretag och start-ups. Det finns många entreprenörer som har valt att etablera sig i Jönköping på grund av stadens fördelaktiga läge och goda affärsmöjligheter.

Ett exempel på ett framgångsrikt start-up-företag i Jönköping är Mycronic AB, som utvecklar och tillverkar högteknologiska produktionsmaskiner för elektronikindustrin. Företaget grundades i Jönköping och har sedan dess vuxit till en global aktör med kontor och anläggningar runt om i världen.

Jönköpings kommun har också satsat på att stödja småföretag och start-ups genom att erbjuda olika stödprogram och finansiella incitament för att hjälpa företag att växa och utvecklas.

Sammanfattningsvis är Jönköping en stad med en stark näringslivsstruktur som stöder både stora företag och småföretag och start-ups. Stadens fördelaktiga läge och goda affärsmöjligheter har lockat många företag och entreprenörer till regionen, vilket har bidragit till stadens ekonomiska tillväxt och utveckling.

Kommunens Roll och Insatser

Arbetsmarknadsavdelningen

Kommunen i Jönköping spelar en viktig roll när det gäller att stödja arbetsmarknaden i regionen. Arbetsmarknadsavdelningen är en av de viktigaste enheterna som ansvarar för att skapa en hållbar arbetsmarknad i kommunen. De arbetar med att identifiera arbetsmarknadsbehov, främja sysselsättning och stödja arbetsgivare i deras rekryteringsprocesser.

Ekonomiskt Stöd och Försörjningsstöd

Kommunen i Jönköping erbjuder ekonomiskt stöd och försörjningsstöd till personer som har svårt att klara sin försörjning. Detta kan inkludera personer som är arbetslösa eller har en låg inkomst. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd och försörjningsstöd kan kommunen hjälpa dessa personer att klara sin vardagsekonomi och samtidigt främja sysselsättning och integration på arbetsmarknaden.

Utbildning och Kompetensutveckling

Kommunen i Jönköping erbjuder också utbildning och kompetensutveckling för personer som vill förbättra sina chanser att hitta arbete eller utveckla sin karriär. Genom att erbjuda utbildning och kompetensutveckling kan kommunen hjälpa personer att förbättra sin kompetens och öka sina chanser att hitta arbete på arbetsmarknaden. Detta kan inkludera allt från yrkesutbildningar till språkundervisning och IT-kurser.arbetsmarknaden-i-jonkoping

Kommunen i Jönköping har en viktig roll när det gäller att stödja arbetsmarknaden i regionen. Genom att erbjuda ekonomiskt stöd och försörjningsstöd, utbildning och kompetensutveckling och genom att främja sysselsättning och stödja arbetsgivare i deras rekryteringsprocesser kan kommunen bidra till att skapa en hållbar arbetsmarknad i regionen.

Arbetslöshet och Arbetsmarknadspolitik

Arbetslöshetens Omfattning

Arbetslösheten i Jönköping har under de senaste åren legat på en relativt stabil nivå. Enligt senaste statistiken från Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i november 2023 6,2 procent. Detta är en ökning från samma månad året innan då arbetslösheten låg på 5,3 procent.

I Jönköping är ungdomsarbetslösheten en utmaning. Enligt samma statistik var ungdomsarbetslösheten i november 2023 14,3 procent. Detta är en ökning från samma månad året innan då ungdomsarbetslösheten låg på 12,8 procent.

Politiska Åtgärder och Program

För att minska arbetslösheten i Jönköping har det införts flera politiska åtgärder och program. Arbetsförmedlingen är en av de viktigaste aktörerna på arbetsmarknaden i Jönköping. De arbetar för att matcha arbetssökande med arbetsgivare och erbjuder även olika insatser för att stödja personer som är arbetslösa.

Ett annat program som införts är ”Jobbgarantin för ungdomar”. Programmet riktar sig till ungdomar mellan 18 och 24 år som varit arbetslösa i minst 90 dagar. Syftet med programmet är att ge ungdomar möjlighet till arbete eller utbildning.

Utöver detta finns det även andra program och insatser som exempelvis ”Instegsjobb” och ”Arbetsmarknadsutbildning”. Dessa program syftar till att ge personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden möjlighet att få erfarenhet och utbildning för att öka sina chanser att få arbete.

Sammanfattningsvis finns det flera politiska åtgärder och program som syftar till att minska arbetslösheten i Jönköping. Arbetsförmedlingen är en viktig aktör på arbetsmarknaden och det finns även program som riktar sig specifikt till ungdomar och personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Utbildningssystemets Roll

Grundskolor och Gymnasier

Utbildningssystemet i Jönköping spelar en viktig roll i att förbereda ungdomar för arbetsmarknaden. Grundskolorna och gymnasieskolorna i staden erbjuder en hög standard av utbildning som ger eleverna de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att lyckas i sina framtida karriärer.

Grundskolorna i Jönköping har ett brett utbud av kurser som täcker alla ämnen som krävs för att eleverna ska kunna fortsätta sin utbildning på gymnasienivå. Gymnasieskolorna erbjuder också ett brett utbud av utbildningsprogram som täcker allt från teknik och naturvetenskap till humaniora och samhällsvetenskap.

Högre Utbildning och Forskning

Jönköping har flera högskolor och universitet som erbjuder högre utbildning och forskning. Dessa institutioner spelar en viktig roll i att utbilda och förbereda studenter för arbetsmarknaden. De högre utbildningsinstitutionerna i staden har ett brett utbud av program och kurser som täcker allt från teknik och naturvetenskap till humaniora och samhällsvetenskap.

Forskning är också en viktig del av högre utbildning i Jönköping. Forskning som bedrivs vid högskolor och universitet i staden är inriktad på att lösa verkliga problem och utveckla nya teknologier som kan användas för att förbättra livet för människor. Denna forskning är också en viktig källa till innovation och ekonomisk tillväxt i regionen.

I slutändan spelar utbildningssystemet en viktig roll i att förbereda människor för arbetsmarknaden och bidra till regionens ekonomiska tillväxt. Med högkvalitativ utbildning och forskning är Jönköping väl positionerat för att möta de utmaningar och möjligheter som framtidens arbetsmarknad kommer att erbjuda.

Integration och Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Jönköping är en viktig faktor för stadens invånare. För att kunna integreras på arbetsmarknaden är det viktigt att ha tillräckliga kunskaper och kompetenser.

Invandring och Arbetsmarknadsintegration

Invandringen till Jönköping har ökat de senaste åren och det är viktigt att säkerställa att invandrare har möjlighet att integreras på arbetsmarknaden. För att underlätta detta har stadens myndigheter tagit fram olika program och initiativ för att hjälpa invandrare att hitta jobb och integrera sig i samhället.

Språkutbildning och Samhällsorientering

En viktig faktor för att kunna integreras på arbetsmarknaden är att ha tillräckliga kunskaper i svenska språket och samhällsorientering. Staden erbjuder därför olika program för språkutbildning och samhällsorientering för invandrare. Detta är viktigt för att underlätta integrationen och förbättra möjligheterna att hitta arbete.

Staden Jönköping har en stark vilja att hjälpa invandrare att integreras på arbetsmarknaden och har därför tagit fram olika program och initiativ för att underlätta integrationen. Det är viktigt att ha tillräckliga kunskaper och kompetenser för att kunna hitta arbete och stadens myndigheter arbetar därför aktivt för att underlätta språkutbildning och samhällsorientering för invandrare.

Livskvalitet och Välfärd

Hälsa och Omsorg

Arbetsmarknaden i Jönköping har en stark inriktning på hälsa och omsorg. Staden har ett brett utbud av vårdcentraler och sjukhus som ger högkvalitativ vård till invånarna. Dessutom finns det ett stort antal äldreboenden och hemtjänst som ger stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Jönköping har också ett stort antal gym och idrottsanläggningar som ger invånarna möjlighet att hålla sig i form och friska. Det finns också många promenad- och cykelvägar som gör det lätt att ta sig ut i naturen och få en paus från vardagen.

Fritid och Kultur

Jönköping är känt för sitt rika kulturliv och har ett stort antal kulturinstitutioner, som konstmuseer, teatrar och musikscener. Staden har också ett stort utbud av evenemang och festivaler året runt, vilket ger invånarna möjlighet att uppleva en mängd olika kulturella evenemang.

För dem som är intresserade av sport finns det också många möjligheter att delta i olika aktiviteter och sportevenemang. Jönköping har flera idrottsklubbar som tävlar på hög nivå och som erbjuder möjligheter för både amatörer och professionella idrottare.

Sammanfattningsvis har Jönköping en hög livskvalitet och välfärd, med ett starkt fokus på hälsa, omsorg, fritid och kultur.

Arbetsvillkor och Anställning

Arbetsvillkor och anställning är två viktiga faktorer som påverkar arbetsmarknaden i Jönköping. Här nedan följer en översikt av lönenivåer och avtal, samt arbetsrätt och anställningstrygghet i staden.

Lönenivåer och Avtal

Lönenivåerna i Jönköping varierar beroende på yrke och bransch. Genomsnittslönen i staden är högre än riksgenomsnittet, men det finns fortfarande yrken som har lägre lön än andra. För att säkerställa rättvisa löner och arbetsvillkor finns det kollektivavtal för många yrken i Jönköping.

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetsgivarorganisation och en facklig organisation som reglerar arbetsvillkoren för anställda inom ett visst yrke eller en viss bransch. Kollektivavtal kan innehålla bestämmelser om allt från lön och arbetstid till semester och försäkringar.

Arbetsrätt och Anställningstrygghet

Arbetsrätt och anställningstrygghet är två viktiga faktorer för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö i Jönköping. Arbetsrätten reglerar relationen mellan arbetsgivare och anställda och syftar till att säkerställa rättvisa villkor för båda parter.

Anställningstryggheten i Sverige är hög och det finns många lagar och regler som skyddar anställda mot uppsägning och diskriminering. Arbetsgivare måste följa dessa regler för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för sina anställda.

Sammanfattningsvis är arbetsvillkor och anställning två viktiga faktorer för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö i Jönköping. Genom kollektivavtal och arbetsrättsliga regler kan man säkerställa rättvisa villkor för både arbetsgivare och anställda.

Tillgänglighet och Infrastruktur

Kommunikationer och Transport

Arbetsmarknaden i Jönköping har ett brett utbud av kommunikations- och transportalternativ som gör det lätt för arbetstagare att ta sig till och från arbetsplatserna. Jönköping har ett välutvecklat bussnätverk som täcker stora delar av staden och dess omgivningar. Det finns också flera tågstationer i området, inklusive Jönköpings centralstation som har regelbundna tågförbindelser till andra städer i Sverige.

För de som föredrar att köra till jobbet finns det gott om parkeringsmöjligheter i Jönköping. Staden har flera parkeringshus och parkeringsplatser som är strategiskt belägna i närheten av arbetsplatserna. Dessutom är Jönköping väl ansluten till de större motorvägarna och huvudvägarna, vilket gör det enkelt att ta sig till och från andra städer.

Digital Infrastruktur

Jönköping har en stark digital infrastruktur som gör det möjligt för företag att vara anslutna till internet och andra nätverk dygnet runt. Staden har flera internetleverantörer som erbjuder höghastighetsinternet till både företag och privatpersoner. Dessutom finns det flera offentliga platser, såsom bibliotek och kaféer, där besökare kan ansluta till internet gratis.

För de som behöver använda telefon och data finns det också gott om alternativ i Jönköping. Staden har flera mobiloperatörer som erbjuder täckning över hela området. Dessutom finns det flera internetcaféer och andra platser där besökare kan använda datorer och andra digitala enheter.

Sammanfattningsvis har Jönköping en välutvecklad infrastruktur som gör det enkelt för arbetstagare att ta sig till och från arbetsplatserna samt att vara anslutna till internet och andra nätverk.

Ungdomar och Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Jönköping är en dynamisk och ständigt föränderlig plats, särskilt när det gäller unga arbetssökande. Det finns många olika möjligheter för ungdomar att få erfarenhet och utveckla sin karriär. I denna sektion kommer vi att titta närmare på två viktiga aspekter av arbetsmarknaden för unga i Jönköping: sommarjobb och praktik, samt karriärvägledning och framtidutsikter.

Sommarjobb och Praktik

Sommarjobb och praktik är två vanliga sätt för ungdomar att få erfarenhet och lära sig om arbetslivet. Många arbetsgivare i Jönköping erbjuder sommarjobb och praktikplatser till unga arbetssökande. Dessa jobb kan ge ungdomar en möjlighet att utforska olika karriärmöjligheter och få erfarenhet som kan vara till nytta i framtiden.

Karriärvägledning och Framtidsutsikter

För ungdomar som vill ha mer riktad hjälp med sin karriär finns det flera organisationer i Jönköping som kan erbjuda karriärvägledning. Dessa organisationer kan hjälpa ungdomar att identifiera sina styrkor och intressen, samt ge råd om vilka karriärmöjligheter som kan vara lämpliga för dem.

Framtidutsikterna för unga arbetssökande i Jönköping är också ljusa. Staden har en blomstrande ekonomi och många företag söker aktivt efter unga talanger att anställa. Genom att dra nytta av de många möjligheterna som finns tillgängliga för ungdomar på arbetsmarknaden i Jönköping, kan unga arbetssökande bygga en stark grund för en framgångsrik karriär.

Ekonomiska Utmaningar och Möjligheter

Pandemins Effekter

Pandemin har haft en stor påverkan på arbetsmarknaden i Jönköping. Många företag har påverkats negativt och har tvingats minska personalstyrkan eller stänga ner helt. Det har också varit en ökad efterfrågan på vissa tjänster, som till exempel inom vården och livsmedelsindustrin.

Arbetslösheten har ökat och det är svårt för vissa grupper, som ungdomar och personer utan utbildning, att hitta jobb. Trots detta har det också funnits möjligheter för vissa branscher att expandera och anställa fler.

Ekonomisk Utveckling och Investeringar

Jönköping har en stark ekonomi och är en viktig region för tillverkningsindustrin. Det finns också en växande turistindustri och en stark entreprenörsanda i regionen.

För att stärka ekonomin ytterligare har det genomförts flera investeringar, som till exempel i infrastruktur och utbildning. Det finns också en ökad satsning på hållbarhet och gröna investeringar.

Det är viktigt att fortsätta satsa på utbildning och innovation för att stärka regionens konkurrenskraft och möta framtida utmaningar.

Samverkan Mellan Myndigheter

Kommunala och Statliga Myndigheter

Arbetsmarknaden i Jönköping är en samverkan mellan flera kommunala och statliga myndigheter. Dessa myndigheter arbetar tillsammans för att främja arbetsmarknaden i regionen. Kommunala myndigheter som Jönköpings kommun och Region Jönköpings län samarbetar med statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och Skatteverket för att skapa en bättre arbetsmarknad.

Kommunala myndigheter är ofta mer inriktade på att stödja lokalt näringsliv och skapa nya arbetstillfällen. Statliga myndigheter har en bredare syn på arbetsmarknaden och kan erbjuda större resurser och verktyg för att hjälpa arbetssökande och arbetsgivare.

Nätverk och Partnerskap

För att ytterligare stärka samarbetet mellan myndigheter och näringslivet, har flera nätverk och partnerskap bildats i Jönköping. Ett exempel på detta är Jönköpings Näringslivsforum, som är en sammanslutning av företag och organisationer som arbetar för att främja näringslivet i regionen.

Genom att samarbeta i dessa nätverk och partnerskap kan myndigheter och näringslivet arbeta tillsammans för att skapa en bättre arbetsmarknad. De kan också utbyta kunskap och erfarenheter för att hitta nya lösningar på utmaningar som uppstår på arbetsmarknaden.

I slutändan är samverkan mellan myndigheter och näringslivet avgörande för att skapa en dynamisk och hållbar arbetsmarknad i Jönköping. Genom att arbeta tillsammans kan de skapa en arbetsmarknad som gynnar både arbetssökande och arbetsgivare.

Kontaktinformation och Resurser

Arbetsförmedlingen och Andra Instanser

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som hjälper arbetssökande att hitta arbete och arbetsgivare att hitta personal. De har flera kontor runt om i Sverige och ett av dem ligger i Jönköping. På deras hemsida kan man söka lediga jobb och få tips och råd om hur man skriver en bra ansökan och CV.

Förutom Arbetsförmedlingen finns det flera andra instanser som kan hjälpa arbetssökande i Jönköping. Till exempel kan man vända sig till kommunens socialtjänst om man behöver ekonomiskt stöd under tiden man söker jobb. Det finns också flera privata företag som erbjuder tjänster som karriärcoachning och jobbsökning.

För att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen i Jönköping kan man besöka deras kontor på Klostergatan 32 eller ringa dem på telefonnummer 010-488 00 00. För att få mer information om socialtjänstens arbete och hur man kan söka hjälp kan man besöka Jönköpings kommuns hemsida.

Företagstjänster och Rådgivning

För företag som behöver hjälp med att hitta personal eller vill ha rådgivning om arbetsmarknaden finns det flera företag i Jönköping som erbjuder tjänster inom detta område. Till exempel kan man vända sig till Manpower eller Adecco som är bemanningsföretag med kontor i Jönköping.

För att få mer information om företagstjänster och rådgivning kan man besöka Jönköping Business Support som är en organisation som hjälper företag att växa och utvecklas. De erbjuder bland annat rådgivning om rekrytering och personalfrågor.

Det finns också flera privata företag som erbjuder tjänster som karriärcoachning och jobbsökning. För att hitta dessa företag kan man söka på nätet eller kolla i telefonkatalogen.

Framtidsutsikter och Strategier

Arbetsmarknaden i Jönköping har haft en positiv utveckling under de senaste åren. Det finns en ökning av antalet företag som etablerar sig i regionen och en ökad efterfrågan på arbetskraft. Detta har lett till en minskning av arbetslösheten och en ökning av sysselsättningen.

Näringslivet i Jönköping är diversifierat och består av olika sektorer som tillverkningsindustrin, handeln, tjänstesektorn och turismen. Detta skapar en stabil grund för framtida tillväxt och utveckling av arbetsmarknaden.

För att möta framtida utmaningar och behov på arbetsmarknaden har regionen utvecklat strategier för att öka utbildningsnivån och kompetensnivån hos arbetstagarna. Detta inkluderar utbildning och utveckling av befintlig personal samt att attrahera nya talanger till regionen.

En annan strategi är att öka samarbetet mellan företag och utbildningsinstitutioner för att säkerställa att utbildningarna är anpassade efter arbetsmarknadens behov. Detta bidrar till att öka antalet arbetstillfällen och stärka regionens konkurrenskraft.

Sammanfattningsvis har Arbetsmarknaden i Jönköping en positiv utveckling med en ökad efterfrågan på arbetskraft. Genom strategier för att öka utbildningsnivån och samarbetet mellan företag och utbildningsinstitutioner, är regionen väl positionerad för att möta framtida utmaningar och behov på arbetsmarknaden.

Skatter och Företagande

Skattesatser och Regleringar

Arbetsmarknaden i Jönköping är en viktig del av den svenska ekonomin, och skattesatserna och regleringarna spelar en viktig roll för företagande i regionen. Skattesatserna för företag i Jönköping beror på företagets storlek och verksamhet, och det finns också olika regleringar som företag måste följa.

För små företag i Jönköping är skattesatserna relativt låga, vilket kan vara en fördel för företag som vill växa och utvecklas. Större företag i regionen betalar högre skatter, men de har också tillgång till fler resurser och stöd för att hantera skattefrågor.

För företag som verkar internationellt finns det också särskilda skatteregler att ta hänsyn till. Det är viktigt att företag i Jönköping har god kännedom om dessa regler för att undvika onödiga kostnader och problem.

Företagsservice och Rådgivning

Företagsservice och rådgivning är viktiga resurser för företag i Jönköping. Det finns många organisationer och företag som erbjuder rådgivning och stöd för företagande, inklusive hjälp med skatter och regleringar.

Företag i Jönköping kan dra nytta av rådgivning om skattefrågor, inklusive hjälp med att lämna in deklarationer och betala skatter. Det finns också organisationer som erbjuder hjälp med att hitta finansiering och investerare, vilket kan vara till stor hjälp för företag som vill växa och expandera.

Sammanfattningsvis är skatter och regleringar viktiga faktorer att ta hänsyn till för företagande i Jönköping. Genom att ha god kännedom om dessa frågor och dra nytta av företagsservice och rådgivning kan företag i regionen öka sina chanser till framgång.

Vanliga Frågor

Vilka branscher anställer mest i Jönköping?

Jönköping är en stad med en mångfald av branscher som anställer människor. De största branscherna inkluderar tillverkning, handel, hälso- och sjukvård samt utbildning. Inom tillverkningsindustrin är det främst företag som tillverkar maskiner, möbler och livsmedel som anställer flest personer.

Vilken är den genomsnittliga arbetslösheten i Jönköping?

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen var den genomsnittliga arbetslösheten i Jönköping 6,3 procent i november 2023. Detta är lägre än den genomsnittliga arbetslösheten i hela Sverige.

Hur har arbetsmarknaden i Jönköping förändrats över tid?

Arbetsmarknaden i Jönköping har förändrats över tid. Till exempel har tillverkningsindustrin minskat i betydelse medan servicenäringarna har ökat. Det har också skett en ökning av arbetstillfällen inom IT-sektorn.

Vilka kompetenser är mest efterfrågade av arbetsgivare i Jönköping?

De kompetenser som är mest efterfrågade av arbetsgivare i Jönköping varierar beroende på bransch. Inom IT-sektorn är det exempelvis vanligt med efterfrågan på kompetenser inom programmering, webbutveckling och databasadministration. Inom hälso- och sjukvårdssektorn är det vanligt med efterfrågan på sjuksköterskor och läkare.

Hur påverkar Jönköpings universitet den lokala arbetsmarknaden?

Jönköpings universitet är en viktig faktor i den lokala arbetsmarknaden. Universitetet utbildar studenter inom en rad olika ämnen och många av dessa studenter stannar kvar i Jönköping efter examen. Detta bidrar till att skapa en kvalificerad arbetskraft och ökar möjligheterna till forskning och innovation i regionen.

Vilka är de största arbetsgivarna i Jönköping?

De största arbetsgivarna i Jönköping inkluderar Elmia AB, Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, Husqvarna AB och Saab AB. Dessa företag har en betydande roll i den lokala ekonomin och anställer tusentals människor.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.