Parterapi är något som kan hjälpa många par. Med åren är det vanligt att hamna i osämja, det kan handla om att man bråkar om samma saker om och om igen. Eller att man känner sig rädd att prata om vissa problem för att då hamna i konflikt. Det finns olika typer av parterapi, en framgångsrik typ är EFT parterapi som står för Emotionally Focused Therapy. I den här typen av terapi fokuserar man på varandras känslor, hur man fungerar och hur man kan bryta dåliga mönster.

När är EFT parterapi bra?

Parterapi är till för de par som har många problem men som fortfarande vill försöka och kämpa för en stark relation. Om det förekommer våld eller missbruksproblem i relationen finns det andra typer av samtalsterapier som kan fungera bättre. Under EFT får par hjälp att förstå varandras samspelsmönster, hur man kan förändra detta mönster istället för att förändra sin partner samt att lära känna varandra bättre. För att en kärleksrelation ska fungera krävs kommunikation från båda parter. Det är viktigt att kunna prata med varandra om hur man mår och samtidigt ha förståelse för vad den andra känner. Genom förståelse kan man lära sig tyda och reagera annorlunda i vissa givna situationer, där man tidigare haft ett tydligt mönster mellan varandra.

Tecken på att ni behöver parterapi

Det finns många signaler hos par som behöver parterapi. Bland annat kan det vara så att en av parterna själv känner att han eller hon inte beter sig lämpligt mot sin partner. Även fast man ser det själv, kan det vara svårt att förhindra ett sådant beteende, då det ofta sker utanför personens medvetande eller kontroll. Det kan även vara tecken som att närstående ser att problem finns i relationen. Kanske känner sig personen i relationen inte tillräcklig, inte sedd eller inte uppskattad. Ofta förekommer det missförstånd, paret kan inte kommunicera ordentligt och få fram vad de behöver få sagt. Genom att prata med en utbildad terapeut eller psykolog specialiserad på just par kan man få professionell hjälp. EFT parterapi är något som fungerat för många relationer.