Vad används sträckfilm till?

Sträckfilm används världen över av företag som transporterar och levererar produkter. Faktum är att den är en viktig del av distributionen av nästan alla produkter som vi använder. För att visualisera användningen av sträckfilm har vi tagit fram en lista över några av de produkter som vanligtvis “filmas”. Det är dock en långt ifrån komplett […]